Твір на тему: “Кожен носить чуму у собі” за романом А. Камю “Чума”

Роман-притча “Чума” відомого французького письменника А. Камю вважається вершиною його творчої діяльності. Перші його начерки були зроблені ще на початку 1941 року, коли письменник вчителював у Алжирському Орані. Перший варіант роману був завершений у 1943 році, але письменник залишився незадоволеним результатом своєї праці і робота тривала ще чотири роки. Роман-притча “Чума” увібрав у себе власний життєвий досвід автора, який був учасником руху Опору, втілив усе те, що довелося А. Камю осмислити і пережити у роки найсуворіших для будь-якої

гідної людини суворих випробувань, став відкриттям нових істин і вираженням значних світоглядних зрушень.

Сам автор відносить свій роман до творів про рух Опору і антифашистську боротьбу, і для цього існують значні підстави. Говорив А. Камю і про те, що прагнув у цьому філософському творі “відбити атмосферу задухи, в якій ми жили, атмосферу загрози й вигнання, в якій скніли”. Однак цим зміст роману далеко не вичерпується, а акценти зміщуються на філософські проблеми людського існування.

“Чума” А. Камю – роман філософський, тому на першому плані в ньому бачиться філософська проблематика. Чума у творі

осмислюється представниками інтелігенції міста, серед яких доктор Ріє, Тарру та деякі інші.

В контексті усього твору чума є універсальною метафорою зла в усій його нездоланності і багатоликості. Кожен носить чуму у собі, тому стан “зачумленості”, який майже нікому не вдається уникнути, а подолання цього стану вимагає постійної мобілізації моральних, духовних сил і волі особистості. За думкою А. Камю, бути зачумленими – це не тільки не чинити насильство, а й не бажати поставати проти нього. Тому це не тільки готовність вбивати, а й примиреність з оточуючим світом, в якому безкарно вбивають інші.

Слід зазначити, що письменника непокоїло не зло саме собою, а відношення до нього оточуючих людей. Наприклад, свідомість деяких персонажів роману не паралізує їх розум і волю навіть попри те, що вони добре розуміють недосяжність перемоги над злом. На протязі усій оповіді А. Камю прагне відшукати в людині ті сили і можливості, яка здатні підняти її проти зла. Знаходить він ці сили у моральній людській природі, що і зближує письменника з французькими письменниками-моралістами і просвітниками середньовіччя.

Роман-притча “Чума” визиває велике зацікавлення як художнє явище. Твір, написаний у формі літопису однієї епідемії, яка розтягнулася усього на рік, у формі своєрідного авторського монологу, розбитого на окремі частини, доручені різним персонажам. Втім, це достатньо природна річ для філософських творів.1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...Аналіз гімн краси.
Твір на тему: “Кожен носить чуму у собі” за романом А. Камю “Чума”