Роман А. Камю художнє осягнення подій Другої світової війни у світлі екзистенційної літератури

І. З історії створення роману “Чума”. (Перші нариси до роману “Чума” були зроблені Камю на початку 1941 року, коли він вчителював в Орані. І хоча роман було завершено 1943 року, робота над ним ще тривала, роман вийшов лише 1947 року. Вже самі дати вказують на справжню тему роману і його прихований смисл.)
ІІ. Смисл назви роману “Чума”. (Колись чума була страшною загрозою середньовічних міст, але у XX столітті її ніби вже не існує, та хроніка вказує на дату 194… рік. Відтак на думку спадає словосполучення, яке тоді було у всіх на вустах

– “коричнева чума”, тобто фашизм. Так вимальовується картина політичної чуми, яка перетворила Європу на застінок. Боротьба європейського Опору проти фашизму – такий смисл має на увазі автор у назві роману “Чума”. По-друге, автор пише: “Водночас я поширив значення цього образу на буття в цілому. Чума – це не тільки хвороба, зла стихія, війна, але й жорстокість судових вироків, розстріл переможених, фанатизм церкви і політичних сект, несправедливість суспільства і спроба насильницьки змінити його. Чума – це уособлення зла, яке носить кожен у своєму серці. Важливо, щоб вона ніколи не прокинулася
ніде, а це вже залежить від кожного.”)
ІІІ. Ідея протиборства шквалу смерті – центральна думка роману. (“Чума” – не плач розпачу і безнадії, а книга про тих, хто не здається. Це книга про сенс існування серед безглуздя існування. І цей сенс в опорі смерті, у боротьбі за життя: укріпись у своєму обов’язку, не схиляйся перед долею, а виконуй свій обов’язок людини будь-що. Ця гуманістична ідея від участі самого автора у боротьбі руху Опору проти фашизму.)
ІV. Стиль і жанр роману як засіб художнього осмислення подій війни. (Особливості стилю визначаються жанром роману-хроніки. Підкреслена об’єктивність спрямована на фіксацію подій, це надає роману переконливості. Цим пояснюється й емоційно незабарвлена лексика, стриманість оповіді. Роман побудовано як монолог, але не однієї особи. Він ніби розділений на частини, у кожній з яких хтось з героїв виконує свою партію. Роман ідеологічний у тому розумінні, що кожен герой є носієм певної ідеї. Це спроба філософського осмислення подій Другої світової війни з різних поглядів. Роман “Чума” алегоричний, а отже має повчальну гуманістичну ідею. Це роман-пересторога.)
V. “Чума” – роман екзистенціалізму. (Людина – центр буття, це і є ідея екзистенціалізму. Роман “Чума” поставив людину у центр не тільки подій, викладених у формі хроніки, але й роздумів роману-алегорії. Камю створив роман-притчу, роман-пересторогу і попередження проти втрати моралі як запоруки самого існування людства. Саме так осмислив автор події Другої світової війни, зосередивши усі політичні, воєнні та інші нюанси існування людства на проблемі моралі для виживання людини – єдиної цінності для екзистенціалізму. Проблему вибору, на який людей штовхає війна, він розглядає з точки зору моралі, доводячи, таким чином, аморальність війни як такої.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Роман А. Камю художнє осягнення подій Другої світової війни у світлі екзистенційної літератури