Андрєєв історію фольклору

Нині необхідність стадиально-исторического вивчення фольклору можна вважати ми загальновизнаною. Вона як прибічниками й учнями Марра, і вченими, які залишилися поза полем впливу його вчення. До останніх і М.

П. Андрєєв.

Йому належить перша спроба встановлення принципів такого історичного побудови (стаття “Проблема історії фольклору”). Однак це перша спроба ще можна назвати вдалою. Специфіка фольклору народного творчості їм тоді не була зрозуміла.

Андрєєв схильний припускати, що творча роль належала панівним класам, а й народ

лише сприймав створене верхах: творчий процес відбувався в боярської середовищі припинився в дворянській. Пізніше Андрєєв у статті “Фольклор та її історія” повторив становища першої статті вже у зміненому вигляді.

Фольклор визнається “справжнім народним творчество/и”. Фактично, тут пропонується стадіальний принцип вивчення, хоча термін “стадіальний” не вживається.

По Андрєєвим, ранні стадії розвитку фольклору можуть вивчатися на народи, що стоять і він більш ранніх щаблях розвитку. Казка зароджується в докласовому суспільстві. Так, казки про тварин створюються на стадії тотемізму. У класове державі

народну творчість проникає в верхи.

Фольклор, зокрема і казка втрачає міфологічний і магічний характер, властивий йому на ранніх стадіях. Саме тоді (XV – XVІ ст.) з’являються і новеллистические казки.

Період із XVІІ по першій половині ХІХ століття характеризується як кріпосницький. Саме тоді казка набуває більш виражений селянський характері і соціальне акцентування. Разом про те як чарівні, і жартівливі казки є вираженням народною оптимізму. У дворянській середовищі на той час фольклор відмирає.

Наступний період окреслюється капіталістичний. Класове розшарування селянства веде такого самого розшарування фольклору. Нарешті, для періоду для пролетарської революції і социалистическою будівництва характерно стирання кордонів між фольклором література. Фольклор стає всенародним творчістю. Жанри, не співзвучні епосі, відмирають, інші видозмінюються, треті тільки тепер створюються.

Це стає радянський фольклор. Така перша і що єдина у нашій науці є спроба охопити основні віхи розвитку фольклору, зокрема й казок.

Повна розробка цього питання – справа майбутнього. Щоб створити історію казки над найзагальніших рисах його, а конкретно, необхідна ретельна розробка кожної стадії окремо з допомогою всього наявного матеріалу.


Твір роздум вірний приятель то найбільший скарб.
Андрєєв історію фольклору