Образ Богдана Хмельницького в усній народній творчості

Українці вправі пишатися багатством і розмаїттям фольклорної спадщини. Нахил до поетичного відтворення навколишньої дійсності, багатство фантазії природна музичність нашого народу породили своєрідну і неповторну творчість, що викликає захоплення в усьому світі. В усній народній творчості відбито світосприйняття і світогляд народу, його прагнення, моральні вподобання і цінності, зафіксовано особливості життя і побуту, обряди і звичаї, відображено основні риси національного характеру, відтворено оцінку простим людом певних історичних

подій і постатей.

Одним з найулюбленіших героїв нашого народ} Богдан Хмельницький. Частіше його образ зустрічається в народних думах та історичних піснях, що почали з’являтися ще в часи визвольної війни 1648- 1654 років. У цих творах відображалася боротьба українського народу проти Польщі і оспівувалася сила і могутність ватажків. Особа Богдана Хмельницьког привертала увагу співців слави козацької тим, щоб чітко знав мету своєї політичної діяльності і прагну визволення України з-під гніту Польщі та ствердження її як незалежної держави. Він був батьком для своїх козаків, любив рідний народ і бажав йому кращої

долі.

В народних думах і піснях Богдана Хмельницько: змальовано мудрим ватажком і досвідченим воїном. Перед нами постає людина, якій болить горе народу, дії якої спрямовані на поліпшення його становища. Під керівництвом Хмельницького було здобуто чимало блискучих перемог над ворогами. Одна з таких перемог відображена в пісні “Чи не той то хміль”. В цій пісні відбито широко відому битву в урочищі Жовті Води:

Гей, поїхав Хмельницький ік Жовтому Броду,

Гей, не один лях лежить головою в воду.

Образ гетьмана порівнюється в цьому творі з хмелем, який завжди був символом сили та звитяги. Про цю ж битву згадується і в пісні “Гей, не дивуйте, добрі люди”. Перемога під началом Богдана Хмельницького піднімає войовничий дух у козаків, вселяє в ни віру в свою могутність і силу. Запорожці впевнені в своїй перемозі над будь-яким ворогом під мудрим керівництвом улюбленого гетьмана. У народній думі “Хмельницький і Барабаш” героя зображено хитрим розумним, далекоглядним політиком і не зовсім чесним дипломатом, що поступається правилами честі заради рідного народу. Богдан Хмельницький намагається здобути незалежність України, цій меті він підпорядковує різні засоби, бо цікавить його остаточні : результат, за яким його і буде оцінено як гетьмана. Він виступає і на захист християнської віри, а Барабаша вважає зрадником. Як на мене, у думі відбито негативну сторону його характеру, наприклад, не з кращого боку його характеризує те, що жінку і дітей Барабаша він “турському султану в подарунку одіслав. “

…Шанувало козацтво Богдана Хмельницького, хотіло бути під його “головою”, возвеличував і оспівував його народ в своїх піснях. Щоб ніколи не були забуті його слава і щира любов до Батьківщини.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Образ Богдана Хмельницького в усній народній творчості