Головні образи роману “Тигролови”

І. Роман “Тигролови”, головні ідеї та їх втілення. (У своєму романі “Тигроло­ви” Іван Багряний прагнув не тільки зобразити систему сучасної йому влади, яка винищувача українську інтелігенцію, закидаючи кожному другому зви­нувачення у “буржуазному націоналізмі”, але й показати, що навіть жорсто­ка тотапітарна система, якою б сильною не була вона, не здатна зломити дух по-справжньому сильної і впевненої у своїх ідеалах людини. Ця ідея втілена в образі Григорія Многогрішного, який бореться до останнього і протистоїть системі в образі майора Медвина. Ідею збереження традицій та національного характеру знаходимо в образі родини Сірків.)

ІІ Головні персонажі та образи роману.

1. Григорій Многогрішний. (Григорій Многогрішний постає перед читачем сильною і незламною людиною від самого початку твору: за згадками ма­йора Медвина, він не зламався на допитах, які більше схожі були на якісь середньовічні тортури, втік із потягу, вижив у тайзі… У романі Григорій Многогрішний сам формулює своє життєве кредо: “Ліпше вмирати, біжу – чи, ніж жити, Гниючи!” Головний

герой роману не тільки відчайдушний сміливець, але й мудра людина, здатна і до розмірковувань, і до глибокого почугтя кохання, він багато розмірковує про долю України, постає люди­ною чуйною та пристрасною у почутті до Нататки.)

2. Нататка. (Нататка – дівчина, у якій поєднуються рішучість, готовність до випробувань і водночас чуйність, чемність. На мою думку, Нататка – над­звичайно сильна людина, яка сильна й у роботі, й у стосунках із людьми. Характеристику Нататки черпаємо з її власних вчинків, з авторських опи­сів та з висловів інших персонажів.)

3. Родина Сірків. (Родина Сірків – узагальнений образ родини українців, які переселилися на Далекий Схід. Вони загартовані та рішучі, бережуть свої традиції, пам’ятають історію свого роду, живуть за моральними приписа­ми, що дали їм їхні діди-прадіди, які жили на Україні та козакували.)

4. Образ-символ ешелону. (Ешелон зображено у романі символічно в образі дракона, який летить. Найімовірніше, цим образом-символом Іван Багря­ний хотів підкреслити силу ідеологічної системи, яка має владу над жит­тям людей, використовує цю владу не на добро людям, а на їх винищення. Ешелон зображено в образі дракона ще й тому, що картина, коли чи не тисячі людей перевозять для ув’язнення невідомо за які гріхи, – картина не реальна, протиприродна, фантастична; дракон також є образом непри­родним, хоча й сильним, але його сила спрямована на зло. 1, крім того, дракон має бути переможеним, як цс завжди буває у легендах…)

5. Медвин. (Майор Медвин є втіленням системи політв’язниць, енкаведист – ських катівень. Він постає людиною жорстокою, безсердечною, але добре усвідомлює, що Григорій Многогрішний сильніший за нього морально. Медвин згадує історію допитів Многогрішного, коли той не тільки не зі­знався в інкримінованих йому “злочинах”, але й жодного разу не попросив пощади, не виявив слабкості. Медвин мав силу замордувати Григорія до смерті фізичної, але не мав сили перемогти його морально.)

ІІІ. Автобіографічні мотиви. Значення роману. (Роман “Тигролови” має авто­біографічні мотиви, які майстерно поєднуються із художнім вимислом. Роман має велике значення для розвитку української літератури: Іван Багряний за­початковує новий жанровий різновид, створює яскраві образи, які не тільки мають високу художню цінність, але є реальними, узагальненими, проте жит­тєвими. Крім того, роман “Тигролови” оповідає нам про суперечливий істо­ричний час, про знущання системи над сильною особистістю і про складну, проте однозначну перемогу останньої.)


Вічні образи ромео і джульєтта.
Головні образи роману “Тигролови”