Завдання по темі “Технічні засоби інформування”

Ціль практичних занять – дати загальне подання про технічні засоби, використовуваних для передачі інформації, що не вимагає негайної відповіді реципієнта, а також про основні терміни, що зустрічаються при описі цих засобів; навчитися оцінювати функціональну й економічну раціональність застосування технічних засобів комунікацій у конкретних ситуаціях ділового спілкування; при наявності у вузі технічних засобів комунікацій – сформувати практичні навички роботи з різними засобами інформування. У завданнях по темі “Технічні засоби

інформування” використаються наступні терміни:

Вікно – програмно обумовлена прямокутна область екрана монітора

Пейджер – пристрій персонального радиовизова, що представляє собою малогабаритний радіоприймач; сигнальний пейджер – пейджер, що подає спеціальний звуковий, вібраційний або світловий сигнал, що свідчить про надходження диспетчерові повідомлення для власника пейджера; голосовий пейджер – пейджер, що приймає коротке (до 10 секунд) звукове повідомлення; цифровий пейджер – пейджер, що приймає на спеціальний дисплей цифрове (до 10 цифр) повідомлення; текстовий пейджер – пейджер,

що приймає повідомлення, що містять цифри й букви

Принтер – пристрій для печатки, тобто висновку інформації з комп’ютера на папір; лазерний принтер – принтер, у якому зображення формуються за допомогою лазера; матричний принтер – принтер, у якому зображення виходить при ударі металевої голки, розташованої в друкуючій голівці, через барвну стрічку по папері; струминний принтер – принтер, у якому зображення створюється шляхом напилювання на папір спеціальних чорнив

Провайдер – організація-постачальник послуг мережі Інтернет, що здійснює доступ до глобальних мереж

Сервер – потужний комп’ютер провайдера, прямо підключений до мережі Інтернет

Сканування – процес одержання електронної копії документа

Телеконференція – групові поштові адреси в мережі Інтернет, по яких відправляють повідомлення відразу багатьом користувачам інформації, що має спільні нтерес

Телефакс (факс) – апарат, підключений до звичайної телефонної мережі для безпосередньої передачі зображення документа на такий же апарат, що перебуває в одержувача інформації

Файл – область на диску або іншому машинному носії, що має своє ім’я. Текстові файли призначені для читання людиною. Вони складаються з рядків символів. Файли, що не є текстовими, називаються двійковими. До їхнього числа ставляться й графічні файли – закодовані зображення

Факс-модем комп’ютерний – електронний пристрій сполучення персонального комп’ютера з телефонною лінією

Для передачі документа за допомогою факсу-модему необхідно попереднє виготовлення електронної копії документа – графічного файлу – за допомогою пристрою, називаного сканером. Для одержання копії переданого документа необхідно роздрукувати цей файл на принтері

Електронна пошта – пересилання повідомлень у формі файлів у комп’ютерних мережах, одна з основних послуг глобальної системи зв’язку Іnternet, надавана телекомунікаційними компаніями – провайдерами послуг мережі Інтернет. Унікальна адреса e-maіl виглядає в такий спосіб: ім’я_абонента@мережне_ім’я

– Завдання

21.1. Вставте в текст пропущені терміни із запропонованого списку:

А. При передачі кодовим методом виробляється посимвольное кодування будь-яких повідомлень, у тому числі… тобто відповідним чином закодованих зображень (наприклад, креслень).

Б. …являють собою спеціальні пристрої, призначені для одержання електронної копії кожного документа

В. …є електронними пристроями сполучення персонального комп’ютера зі звичайною телефонною лінією

Г. За допомогою електронної пошти здійснюється пересилання повідомлень, підготовлених у спеціальному… шляхом введення буквено-цифрових текстів із клавіатури комп’ютера

Д. Якість копії документа залежить від розв’язної здатності використовуваного одержувачем…; сучасн струминні й лазерні… забезпечують якість копії не гірше телефаксового апарата

Г. Після з’єднання модемів користувача й провайдера відсилає сооется, що, відправляється на комп’ютер поштового… де виробляється впізнавання електронної поштової адреси одержувача повідомлення. …Також здійснює пошук листів, які могли надійти на адресу користувача, повідомлення якого було тільки що відправлене й у з’єднанні з яким… продовжує залишатися

Ж. Найпоширеніші… пейджери, що дозволяють передавати повідомлення, що містять до 2000 цифр і букв

3. Одна з основних послуг глобальної системи зв’язку Інтернет – e-maіl – надається телекомунікаційними компаніями, називаними… послуг мережі Інтернет

– 21.2. Дайте аргументовані відповіді на питання

Зразок. Які основні засоби зв’язку звичайно використають біржові брокери (біржові посередники) для інформування колег по брокерській фірмі, що працюють на інших біржах, про хід біржових торгів?

Можлива відповідь. Професія брокера, що є сполучною ланкою між продавцем і покупцем біржового товару, пов’язана з високою відповідальністю й ризиком (від брокера іноді залежать мільйонні прибутки його клієнтів). В умовах динамічної біржової торгівлі брокер постійно має потребу в самій свіжій інформації, необхідної для прийняття оперативних рішень про угоди. Отже, основна вимогга, що біржовий посередник пред’являє до засобів зв’язку – оперативність обміну інформацією й мобільність. Цій вимозі повною мірою відповідають, наприклад, пейджери.

А. Ви – начальник маркетингової служби фірми, що має кілька закордонних філій. Вам необхідно одержати результати їх останніх маркетингових досліджень. За допомогою яких технічних засобів Ви можете зробити запит потрібної інформації?

Б. Відомо, що на території Європейського Сполучника (ЄС) уводиться єдина валютна одиниця – євро. Якими технічними засобами може скористатися штаб-квартира ЄС для поширення інформації про котирування нової валютної одиниці?

21.3. Ознайомтеся із практичною дією телефаксу, факсу-модему, сканера

21.4. Підготуйте яке-небудь повідомлення й відправте його електронною поштою

И 21.5. Одержите за допомогою сканера електронну копію якого-небудь документа

ЛІТЕРАТУРА

1. Російська мова й культура мовлення: Підручник / Під ред. В. І. Максимова. М, 2000 (глава VІІ, § 1).

2Байковв. Д. Інтернет від E-maіl до WWW у прикладах. Спб., 1996.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Завдання по темі “Технічні засоби інформування”