Ukrainian Traditions and religious Festivals

Українці, як і інші народи, мають свої власні звичаї і традиції: багато з них дуже давні, деякі з’являються зараз. Більшість звичаїв пов’язана з релігійними святами чи з українським житлом. Найбільш популярним зі свят є Новий рік, він відзначається 1 січня. Напередодні свята діти і їхні батьки прикрашають ялинку блискучими кулями й іншими різдвяними прикрасами.

Матері сімейств готують святкові обіди. У цей день люди обмінюються подарунками зі своїми родичами і друзями: часто вони ходять відвідати їх чи запрошують до себе зустріти Новий

рік разом. Вони накривають святкові столи й о 12 годині піднімають келихи із шампанським і говорять один одному “Щасливого Нового року!”. Але Православна церква в Україні святкує Новий рік 14 січня за старим стилем. Увечері 13 січня діти йдуть від будинку до будинку і співають колядки: вони бажають усього найкращого людям, що живуть у цих будинках.

Звичайно, співакам дають деяку нагороду – цукерки, пироги чи небагато грошей.

Православні українці святкують Різдво 6 січня; вечір перед Різдвом називається Святим вечором. На Святий вечір уся родина збирається разом на різдвяну вечерю. Відповідно до релігійної

традиції, необхідно приготувати 12 різних блюд по числу апостолів; ніхто за столом не може їсти, поки перша зірка не з’явиться у небі. Але, на відміну від англомовних країн, люди в Україні не обмінюються подарунками в цей день.

У різдвяний вечір віруючі йдуть у церкву; деякі з них проводять там цілу ніч – вони моляться і слухають різдвяні релігійні пісні, що прославляють день народження Христа.

Інше зимове релігійне свято – Дванадцятий день чи Водохреще, що святкується в пам’ять про водо-хрещення Ісуса Христа (19 січня). Напередодні цього свята під час вечері люди співають пісні, що називаються “щедрівки” – саме тому цей вечір також називають “Щедрим вечором”. Ранком на Водохреще святкова процесія йде від церкви до ріки чи до водойми, де відбувається водо-хрещення водою. Після цього священик освячує будинки і речі людей. Великдень – інше велике релігійне свято: звичайно воно святкується в одну з неділь весни. У цей день віруючі йдуть у церкву і слухають службу; звичайно вони

The Ukrainians, like any other people, have their own customs and traditions: many of these are very old, some appear nowadays. Most of the customs are connected with the religious festivals or with Ukrainian dwelling. The most popular of the holidays is the New Year Day; it is celebrated on the 1st of January. On the eve of the holiday children and their parents decorate a New Year’s Tree with shining balls and other Christmas ornaments. The mothers of the families prepare holiday dinners. On that day people exchange presents with their relatives and friends: they often go to see them or invite them to their place to see in the New Year together. They lay festive tables and at 12 o’clock raise their glasses with champagne and say to each other “Happy New Year”. But the Orthodox Church in Ukraine celebrates New Year on the 14th of January to the old-style Calendar. In the evening on the 13th of January children go from house to house and sing Christmas carols: they wish all the best to the people who live in these houses. Of course, the carol-singers are given some reward – sweets, cakes or a little money.

The Orthodox Ukrainian People celebrate Christmas on January, 6: the evening before Christmas is called the Holy Evening. On the Holy Evening all the family get together to have the Christmas Supper. According to the religious tradition, it is necessary to prepare 12 different dishes because of 12 apostles; no one at the table can eat till the first star appears in the sky. But, unlike in the English-speaking countries, in Ukraine people do not exchange presents on that day. On the Christmas Evening the religious people go to church; some of them spend the whole night there – they pray and listen to Christmas religious songs which glorify Christ’s birthday. Another religious festival in winter is Twelfth-day or the Jordanian Holiday which is celebrated on memory of Jesus Christ’s christening (on the 19th of January). Оn the eve of this holiday at their supper people sing songs which are called “the generous songs” – that is why this evening is called “the generous evening”, too. In the morning of the Jordanian Holiday the festival procession goes from a church to a river or to a pond where christening of water takes place. After that the priest consecrates the peoples’ homes and things. Easter is another great religious festival: usually it is celebrated on one of Sundays in spring. On that day the religious people go to church and listen to the service; usually they bring with them baskets with food – Easter cakes, butter, cheese and, of course, painted eggs.

The priest in the church consecrates all the food: many people believe that the Easter eggs possess magic power and can protect from evil, thunder or fire and have healing powers. In the morning after the end of the service, the people greet each other with the words: “Christ has resurrected!” and return home for breakfast. They celebrate Easter as the beginning of spring, too. There are many other interesting customs and traditions in Ukraine, too.

Vocabulary:

Dwelling [‘dwelirj] – житло, місце проживання Jesus Christ [‘d3i:zas ‘kraist] – Ісус Христос carol [kserl] – різдвяний гімн, колядка to glorify [‘giant ai] – уславлювати Holy [‘hah] – святий Jordanian Holiday – Хрещення Orthodox [‘o:0adaks] – православний to consecrate [‘kansi, kreit] – освячувати to pray [prei] – молитися

Questions:

What are the most important religious festivals of the Orthodox Church in Ukraine? When do we observe Christmas in Ukraine? How do people in Ukraine celebrate the New Year? What is the Jordanian Holiday?


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Ukrainian Traditions and religious Festivals