Скільки ти знаєш мов – стільки разів ти людина

Відомий гуманітарій Іван Огієнко переконливо довів: у мові конденсується духовна енергія народу. Та чи тільки енергія? Мова несе в собі генетичну пам’ять народу, його історію, культуру, звичаї. Мова відбиває національний характер, менталітет. Тому, мабуть, і побутує так широко вислів, що людина стільки разів людина, скільки мов вона знає.

Знання мови, досконале володіння нею передбачає не тільки певний запас слів цієї мови, знання граматики, вміння читати, розмовляти і розуміти. Знання тієї або іншої мови – це вміння розуміти те, що в

ній закладено, це спроможність відчути, що цю мову відрізняє від іншої, що робить її неповторною, але не в сенсі її граматики чи то морфологічних особливостей.

Мовлення – це відображення свідомості людини, в ньому виявляється спосіб мислення, а, отже, індивідуальність людини. Мовлення носіїв однієї мови схоже, воно будується на одних принципах, адже носії цієї мови належать до одної нації, а, отже, представляють одну національну свідомість, характер, менталітет. Таким чином, мова певного народу – це відображення характеру і менталітету цього народу, виявлення свідомості, притаманної носіям цієї мови. Звісно,

людина, носій менталітету своєї нації, не може стати носієм менталітету того народу, мову якого вона прагне вивчити, бо це закладено в генетичній пам’яті народу. Але, вивчаючи мову, людина може максимально наблизитись до суто національного, зрозуміти його.

Вивчаючи мову, людина паралельно має ретельно ознайомитися з історією країни, мова якої її цікавить, з її традиціями, звичаями, обрядами, з її повір’ями, святами, з усім тим, що може виявити національний характер. Адже в мові часто трапляються такі випадки, коли, не знаючи історії чи культури, ти не зрозумієш суті висловленого, бо мова – це дзеркало дійсності, це губка, яка вбирає в себе все, що відбувається навколо, це те, що найшвидше реагує на зміни в житті і фіксує їх навіть тоді, коли осторонь залишається історія. Так, наприклад, не знаючи міфології, традицій, не осягнувши особливостей мислення і національного характеру, людина не зможе зрозуміти фразеології мови, або зрозуміє певне стійке словосполучення буквально.

Пізнаючи життя, побут, культуру, людина проймається ними. Вона зможе знайти в культурі певного народу щось близьке для себе, зможе реалізовувати себе певним чином. Якщо людина осягне спосіб життя і мислення людей, мову яких вона вивчає, то, спілкуючись з ними, буде своєю для цих людей, при цьому не буде втрачати свого життєвого досвіду. Знаючи кілька мов, вона зможе перевтілюватися в носіїв цих мов, однаково комфортно себе відчувати. Вона не буде відчувати себе не в своїй тарілці, знаходячись у чужій країні, бо зможе стати її частинкою. Людина, що зуміє на такому рівні засвоїти певну мову, спілкуючись нею, щоразу буде ставати іншою, буде підніматися над загалом.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Скільки ти знаєш мов – стільки разів ти людина