Твір-роздум: “Культура думки, мови, почуттів”

“Висока культура мови полягає в умінні знайти не тільки точне засіб для вираження своєї думки, але і найбільш дохідливе (тобто найбільш виразне) і найбільш доречне (тобто саме підходяще для даного випадку)”.

Тлумачний словник російської мови С. Ожегова

Я впевнений, що без любові і поваги до рідної мови не може бути й розмови про духовну культуру людини і культури його мови. Ця культура є свідченням загального розвитку особистості і говорить про ступінь залучення людини до духовних цінностей рідного народу, його культурних надбань.

З упевненістю можна сказати, що основою культури мовлення представників будь-якого народу є грамотність, тобто дотримання загальноприйнятих норм у використанні літературних, лексичних, фонетичних, морфологічних, синтаксичних і стилістичних засобів мови.

Крім того, я переконаний, що культурна мова повинна бути не тільки правильною, але і синтаксично різноманітною, а також лексично багатою. Щоб домогтися вміння використовувати всі можливості своєї рідної мови, потрібно уважно вслухатися в мову інших людей, не лінуватися і користуватися словниками, вдумливо читати наукову, художню та іншу літературу, звертаючи

увагу на використання окремих слів, помічаючи і запам’ятовуючи особливо вдалі висловлювання, беручи до уваги правильну побудову речень. Потрібно активно розвивати свою мову, вчитися якомога краще письмово і усно викладати свої власні думки, при необхідності виправляти себе, правильно будувати свої висловлювання і перебудовувати сказане, вчитися шукати потрібні фрази і найкращі варіанти їх використання.

Сумно визнавати, але єдиною незмінною складовою спілкування наших сучасників на сьогоднішній день є так званий сленг. Непомітно і міцно сленгові вислови увійшли в мову повсякденного спілкування мільйонів людей, просочилися в повідомлення засобів масової інформації виступи відомих публічних людей, проникли в сім’ї і компанії, на вечірки і в трудові колективи. Це не може не турбувати, така ситуація повинна хвилювати не тільки нашу державу, але і його громадян.

Я думаю, що сьогодні тільки ми здатні зберегти всі духовні цінності, які отримані нами у спадок від безлічі попередніх поколінь. Тільки ми здатні передати ці цінності своїм нащадкам і не дозволити перерватися коду нації, який є основним визначенням національної самобутності та ідентичності. І які б тривожні процеси не відбувалися у нашому суспільстві і в нашій культурі, я впевнений, що вони – оборотні.

Як відзначають провідні мовознавці, одним з основних показників благородства людини є культура її мови. Причому поняття це не тільки лінгвістичне, а й психологічне, педагогічне, етичне та естетичне. У цьому відношенні велике значення має тон розмови, а також уміння уважно слухати свого співрозмовника, вміння вчасно підтримати тему і виявити повагу до розповідача. У кожному разі, ввічливе вітання, потиск руки з благородством і гідністю, невимушеність і нав’язливість розмови – це обопільний виграш.

Про культуру мови і магії слова багато сказано, багато говориться зараз і буде багато згадуватися надалі. Багато понять, вирази і мовні традиції такі ж давні, як і народ, який володіє цією мовою. Це і родинні звертання, і словесні вітання, і багато інших традиційних фраз, що міцно увійшли в наше життя.

Однак наші предки були більш обачними і знайомі нам вираження використовували з великою акуратністю, у повній відповідності з ситуацією і положенням, що склалося. Наприклад, вранці, в обід чи ввечері вживалися лише ті, які відповідали певному часу. Це ж стосувалося і кількості людей, їх віку, статі, і навіть соціального статусу. Так, коли одна людина віталася з кількома, вона обов’язково вживала множинну форму: “Доброго вам здоров’я!” Або “Доброго дня!”. Існує в нашій мові і коротке, але напрочуд тепле слово “дякую”. Задумайтеся, чи часто ми даруємо його іншим? На превеликий жаль – ні.

Якщо ми зможемо повернути до життя вирощені і закріплені століттями кращі форми вітань, звернень до інших людей і виразів, необхідних для нашого повсякденного спілкування, ми зможемо відродити культурні та духовні традиції нашого народу, навчимося гарно і ввічливо розмовляти. І це не порожнє фразерство, не якась примха. Це – наше повсякденне спілкування, наш етикет, наша культура і наші взаємини. Тому потрібно вчитися і потрібно вчити інших, оскільки без поваги, без любові до рідної мови не може існувати ні культури мовної, ні культури духовної.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Твір-роздум: “Культура думки, мови, почуттів”