Рабле Ф

Образи велетнів у романі «Гаргантюа і Пантагрюель»

Франсуа Рабле взяв для свого роману сюжет, добре відомий у французькій народній творчості – це комічні хроніки (літопис) «про великого і здоровезного» велетня Гаргантюа. Та й мова оповіді про життя та діяльність трьох поколінь

Гротеск і гіпербола в романі «Гаргантюа і Пантагрюель»

Епоха Відродження дала світові безліч славних імен: письменників, скульпторів, художників, музикантів. Митці-гуманісти вбачали об’єкт своєї творчості в зображенні людини, її почуттів, розумових здібностей і якостей, бо і самі митці цієї видатної епохи теж були

Ідеальне суспільство у романі «Гаргантюа і Пантагрюель»

Ідеал щасливого суспільства, яким його уявляв Франсуа Рабле, збігається в часі з найвищий! підйомом мистецтва Відродження, а разові із ним – гуманістичних прагнень та устремлінь. Із біографії Рабле ми знаємо, що багато років він

Художнім світ Райнера Рільке

Рільке – один із провідних модерністів Європи, талановитий експериментатор, сміливий новатор у царині віршування. Його поезія набула довершеності під могутнім впливом різних видів мистецтва, зокрема живопису, скульптури, архітектури, музики. їй притаманні виняткова пластичність та