Зміст назви драматичного твору «Ляльковий дім»

Г. Ібсен став для своїх сучасників володарем думок, створивши проблемний театр, в якому пройшли перевірку майже всі ідеї і теми ХІХ століття. Славетний реформатор театру вперше ввів новий жанр синтетичної п’єси. Її особливість полягає в тому, що в ній поєднуються […]

У чому полягає новаторство драматургії Генріка Ібсена?

Видатний норвезький письменник ХІХ ст., славетний реформатор театру Генрік Ібсен у своїх творах ставив питання, які хвилювали його сучасників. Ібсен радикально реформує традиційну драматургію. Він використовує аналітичну композицію. В ній важливу роль відіграє таємниця, події, що відбувалися задовго до тих, […]

Аналітична композиція у п’єсах Ібсена

Ще за життя драматурга п’єси Г. Ібсена визнавалися новаторськими, а їх автора цілком справедливо називали творцем аналітичної драми ХІХ століття, що відроджувала традиції античної драматургії. Композиція п’єс Ібсена пов’язувалася з будовою трагедії Софокла «Цар Едіп», уся дія якої підкорена розкриттю […]

Використання Ібсеном аналітичної композиції у п’єсі «Ляльковий дім»

Ібсена ще за життя називали творцем аналітичної драми ХІХ ст., що відроджувала традиції античної драматургії. Аналітична композиція, за Ібсеном, означала розкриття внутрішнього трагізму, що приховується за зовнішньо спокійною дійсністю. Так композиційно побудована п’єса «Ляльковий дім». Аналітична композиція визначається ще й […]

Особливості драматичного конфлікту та моральні проблеми в драмі «Ляльковий дім»

Генрік Ібсен увійшов в історію світової літератури як засновник «нової драми». Одним із перших він починає створювати п’єси з великими проблемами і мовою, близькою глядачеві. Драма «Ляльковий дім», яка була написана автором у 1879 році, розповідає про дім, про сім’ю, […]

Чому Генрік Ібсен назвав свою п’єсу «Ляльковим дім»?

Г. Ібсен, відомий норвезький драматург, створив «нову драму». В цих п’єсах він прискіпливо аналізує сучасне йому суспільство, доводячи, то воно під ілюзією прогресу і цивілізації приховує моральні вади. Ібсен увів новий жанр синтетичної п’єси. Її особливість полягає в тому, що […]

Нора Хельмер – особистість чи «Лялька»

Ще за життя драматурга п’єси Генріка Ібсена були визнані новаторськими, а їх автора називали творцем справжньої реалістичної драми, яка у своїй основі завжди трагічна. Ібсен, створюючи аналітичну драму, розкриває глибинну трагічність і жорстокість дійсності, приховану під зовнішнім благополуччям, а також […]

Новаторство драматургії Ібсена

Кінець ХІХ – початок ХХ століття характеризується цікавими творчими пошуками у світовій літературі. Ці пошуки обумовили виникнення нових жанрів і форм творів. Драматургія не була винятком. Норвезький драматург Генрік Ібсен не тільки посідав одне з перших місць у літературі нашого […]

Втрачений секрет сімейного щастя (за драмою Ібсена «Ляльковий дім»)

Генрік Ібсен був людиною суворої, але щирої вдачі, його завжди приваблювали добрі, відверті люди, які вміли кохати і жертвувати заради інших своїм добробутом. Саме тому норвезький митець намагався висвітлити реальні соціально-психологічні проблеми. Його драма «Ляльковий дім» поставила перед численними читачами […]