Реалістичні та романтичні елементи в повісті М. Гоголя “Шинель”

Творчості М. Гоголя властиве поєднання романтичних та реалістичних рис, що відобразилося і в його повісті “Шинель”. Головним героєм твору є Акакій Акакійович Башмачкін, чиновник, який працював в одному з петербурзьких департаментів. Вже у Виборі персонажа простежується вплив реалістичних тенденцій на стиль письменника.

Як відомо, реалізм характеризується правдивим і всебічним відображенням дійсності на основі типізації життєвих явищ. На відміну від романтизму, який зосереджував увагу на внутрішньому світі людини, основною для

реалізму стає проблема взаємин людини і середовища, впливу соціально-історичних обставин на формування характеру особистості.

Башмачкін – типовий образ. Він уособлює безліч службовців, “маленьких людей”, життя яких проходить непомітно для оточуючих. М, Гоголь детально змальовує його зовнішність, одяг, стиль поведінки, що теж властиве реалізму. Письменник акцентує увагу на стосунках між людьми. Оскільки для Акакія Акакійовича сенсом життя є його робота (він переписує папери), то у творі показуються стосунки між колегами, а також ставлення вищих чинів до підлеглих. Особлива увага приділяється розкриттю

конфлікту, який і став причиною передчасної смерті головного героя. Це надмірна жорсткість, бездушність у поведінці генерала, до якого звернувся за допомогою Башмачкін. Тобто в повісті розкриваються взаємини людини й середовища, що теж є реалістичною рисою.

Ще одним реалістичним елементом є пояснення характеру й вчинків персонажів повісті їхнім соціальним походженням та становищем, умовами повсякденного життя.

Але поруч із реалістичними рисами ми знаходимо й романтичні елементи. Перш за все, це захист особистості, адже людина в романтизмі є мірилом усіх речей. І хоча постать Башмачкіна. далека від класичних зразків романтичного героя, проте й він відчуває розлад із суспільством, віддаленість людей. М. Гоголь в дусі романтизму приділяє достатньо уваги внутрішньому світу свого героя, і, хоч і говорить про нього з легкою іронією (а так звана “романтична іронія” є своєрідним явищем поетики романтизму), але розуміє його почуття.

Поява привиду померлого Башмачкіна в кінці повісті теж є романтичним елементом, адже захоплення містикою, фантастичним є однією з характерних ознак цього напрямку. Але розв’язка твору відбувається в дусі реалізму. Генерал (“значна особа”, що спричинила смерть чиновника), зустрівши привид Акакія Акакійовича, змінюється на краще, стає більш людяним і уважним.

Отже, розглянувши повість М. Гоголя “Шинель”, ми переконалися, що письменник зумів майстерно поєднати у творі романтичні й реалістичні елементи.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Реалістичні та романтичні елементи в повісті М. Гоголя “Шинель”