Романтичні герої Едгара По

Едгар По – надзвичайно яскрава постать у світовій літературі. Його поезія вплинула на творчість постів різних народів. Його прозові твори стали підгрунтям нових жанрів, детективного і науково-фантастичного. Його психологічні новели заклали підвалини психологічної прози. Його критичні праці сприяли формуванню американської національної літератури.

Велику увагу Едгар По приділяв художній майстерності твору. Він першим у літературі усвідомив емоційну силу слова і прагнув так будувати свої твори, щоб досягти найбільшого впливу на

читача. У цьому полягає найяскравіша особливість романтизму Едгара По.

У прозових творах своєрідність романтизму американського письменника виявилася дуже яскраво. Б. По віддавав перевагу невеликим за розмірами жанрам – новелі й оповіданню. Він вважав, що великий твір, який не можна прочитати відразу, не з такою силою впливає на читача, тому що цілісність твору порушується. У прозі він поставив проблему зіткнення свідомості людини з реальністю.

Письменник вірив у розум. Він вважав, що тільки розум може вивести людину з трагічних протиріч сучасності. В цьому теж полягає своєрідність його романтизму, недаремно його

називали раціоналістом у романтизмі.

В оповіданні «Маятник і провалля» По досліджує почуття жаху, що охопило душу героя, і здатність розуму мислити, дивлячись в обличчя смерті. Душа героя жахнулась від сутички зі світом, в якому для неї, душі, немає місця, але розум наполегливо шукає вихід навіть з явно безнадійного становища.

Людина може мислити й мусить це робити. Щасливий кінець цього оповідання – це перемога розуму людини. Раціоналістичне спрямування романтизму По ще яскравіше виявилося в «логічних оповіданнях», що започаткували детективний жанр. В оповіданні «Золотий жук» розповідь ведеться від першої особи, ім’я якої автор не називає, тому що оповідач уособлює типове мислення. Головний герой – Вільям Легран – мислить незашорено, автор наділяє його неабиякими логічними здібностями. Оповідач і Легран стали свідками однієї і тієї самої події. Але оповідач не звернув увагу на деякі дрібниці, що допомогли Леграну розкрити таємницю піратського скарбу.

Романтичні герої Б. По живуть у реальному, сучасному авторові світі, їхня романтична винятковість прихована в їхньому внутрішньому світі, в можливостях відчувати і мислити.


Яким я бачу майбутнє україни.
Романтичні герої Едгара По