Винниченко В

Особливості ранньої прози Винниченка

Сюжети ранніх творів Вннниченка буквально вихоплені з живої дійсності: найчастіше вони відбивають соціальні струси початку нового століття. Винниченку судилося стати літописцем «смутного часу». Смута ж завжди супроводжується хаосом, настроями розчарування й непевності, зневіри. Скажімо,

Щастя як проблема буття (за оповіданням «Момент»)

В. Винниченко в оповіданні «Момент» стверджує: «Щастя – момент. Далі вже буде буденщина, пошлість». Невже й справді щастя таке швидкоплинне? Виходить, не слід планувати майбутнє, а жити лише сьогоднішнім днем? Спробуємо знайти відповіді на

Винниченко – майстер психологічного аналізу

Видатний український письменник В. К. Винниченко почав художню творчість в епоху соціальних бур і потрясінь – на початку ХХ століття. У літературі того часу теж ішли активні пошуки нового шляху до художнього осмислення дійсності.

Викриття фальшивого народолюбства лібералів в оповіданні «Малорос-європеєць»

Заробляючи свого часу на прожиття репетиторством у панських мастких, Винничснко набачився і наслухався різних панків, їхніх дітей та лакеїв, які й стали персонажами цього та інших оповідань. Уже з першої сторінки читач під магічним

Хто є хто? (за оповіданням «Федько-халамидник»)

Прочитано останні рядки оповідання Володимира Винниченка «Федько-халамидник», в якому автор розповів про двох хлопчиків – Федька і Толю. Про Федька ми дізнаємось з перших же рядків розповіді: «розбишака», «наче біс який сидів у хлопцеві»,

Творча індивідуальність митця

Без перебільшення тріумфальним був прихід в українську прозу Володимира Винниченка. Його ім’я відразу стало поряд з іменами найвидатніших митців. І якби Винниченко, крім своїх ранніх оповідань, не написав би більше нічого, він усе одно

Людська порядність і байдужість (за оповіданням «Федько-халамидник»)

Коли ми говоримо про байдужість і порядність, то я відразу пригадую оповідання «Федько-халамидник». Письменник зумів яскраво змалювати різні типи людей на прикладі… дітей, Федька і Толика. Волелюбний, невгамовний Федько був просто шибеником. Міг зламати

«Студент» – хвилююча розповідь про драматичний епізод часів революції 1905 року

Володимир Винниченко не залишався осторонь складних революційних подій 1905 року – сам писав листівки, видавав брошури, намагаючись розбудити національну і класову свідомість селян. Не раз він з товаришами вирушав у села для роз’яснювальної роботи

Моє ставлення до Федька і Толі (за оповіданням «Федько-халамидник»)

Нещодавно ми в класі читали оповідання Володимира Винниченка «Федько-халамидиик». Письменник розповідає про двох хлопців – Федька- халамидника, сина бідного робітника друкарні, і Толю, дитину з багатої сім’ї. Федько був чесним, ніколи не брехав, але

«Нема, пропав, помер гріх» (за п’єсою «Гріх»)

Що таке гріх? Де шукати тонку грань між праведним і грішним? І чи є вона взагалі? Який гріх є найтяжчим? На ці та інші питання намагався знайти відповіді В. Винниченко у п’єсі «Гріх». Вустами