Особливості ранньої прози Винниченка

Сюжети ранніх творів Вннниченка буквально вихоплені з живої дійсності: найчастіше вони відбивають соціальні струси початку нового століття. Винниченку судилося стати літописцем «смутного часу». Смута ж завжди супроводжується хаосом, настроями розчарування й непевності, зневіри.

Скажімо, в оповіданні «Суд» ідеться про наростання селянського невдоволення після «грабіжок на Полтавщині в 1902 році». Ось-ось «закипить» і село, в якому верховодить Самоцвіт. Ніякого правового дійства в оповіданні немає, навпаки – Самоцвітів «суд» – це

тріумф кулака.

Селяни для земського начальника – тільки слухняне бидло, він вихваляється перед сусідами: «Служу я вже 10 год у земських начальниках, три рази мене били мужики, два рази палили, сам я за сотню, та де там, тисячу морд розбив… Знаю я вже їх, як свої п’ять пальців…» Але й він зрозуміє, що грядуть зміни. Справді, соціальне збудження села мало ознаки емоційної стихії, мінливої й вибухової.

Здається, що гору бере Самоцвіт: непокірному Никифору Крутоноженку зв’язують руки і відвозять у місто, де на нього чекає вже «настоящий» суд. Можливо, автор закликав до боротьби, щоб такі, як «Крутоноженки», знаходили

відповіді на свої болючі питання.

Оповідання «Солдатики» цікаве з погляду розкриття взаємин лідера та маси. Однак якщо в оповіданні «Суд» люди не підтримали Никифора, то в оповіданні «Солдатики» за Явтухом люди пішли. Моральна перевага – на боці Явтуха та його односельців, крім того, маса тут стає більш організованою, єдиною.

Рання творчість письменника була дуже різноманітною, але в головному він був послідовний: він вважав, що людина завжди повинна залишатися порядною і не втрачати гідності за будь-яких обставин.1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)Сопілка переказ 7 клас.
Особливості ранньої прози Винниченка