Гете Й

Боріння добра і зла в трагедії «Фауст»

Образ великого шукача істини хвилював Гете все життя. У трагедії «Фауст» він показав боріння добра і зла як рушійну силу розвитку, змін, динаміки буття. У пролозі автор ставить питання: що є Людина в цьому

Фантастичне та реальне в баладі «Вільшаний король»

Здавна люди схилялися перед явищами природи, відчували забобонний страх перед ворожими її виявами. Балада Й. В. Гете «Вільшаний король» написана в романтичному стилі за мотивами народної пісні. Батько везе хворого сина через ліс, а

«На серці жаль, мій спокій зник і вже не вернеться повік…» (за трагедією Гете «Фауст» і поемою Шевченка «Катерина»)

Тема кохання і зради – одна з провідних у світовій літературі. Нерідко шлях до щастя був политий сльозами туги та розпачу, бо заради кохання жертвували навіть найціннішим – життям. Багато літераторів XVІІІ століття зверталося

Світ тримається на протистоянні творчого духу і духу заперечення і руйнації, сумніву і зневіри

В епоху Відродження людина пройнялась вірою у свою всемогутність, що викликало хвилю церковної диктатури і вилилось у вогнище інквізиції, спрямованих на вияв і знищення демонів. Тоді з’явилось безліч легенд про угоду людини з нечистим,

Роль Мефістофеля в пошуках сенсу буття Фауста

Творчість Гете віддзеркалила найважливіші тенденції і протиріччя епохи. У підсумковому філософському творі-трагедїї «Фауст» митець виклав свої роздуми про сенс життя, який він вбачав у діяннях в ім’я людини. Трагедія відкривається «Прологом на небі», де

Про почуття, і не тільки про це (за творами Гете «Фауст» і Шевченка «Катерина»)

Вічні теми кохання і зради знайшли своє втілення у багатьох творах світової літератури. Адже Добро і Зло теж живуть поряд, і кожній людині Бог надав можливість обирати те чи інше, боротися зі Злом чи

«Я тої сили часть, що робить лиш добро, бажаючи лиш злого»

Протягом усієї своєї історії людство намагалося зрозуміти навколишній світ, пояснити природні явища і сутність буття. Достатньо згадати біблійну оповідь про Єву, яка скуштувала яблука з дерева пізнання, праці алхіміків епохи Відродження, направлені на винахід

Тема кохання в трагедії «Фауст»

Людині властиво любити. А кохання – це вінець любові. Просто кохання рядової людини проходить непомітно для оточення, а кохання неординарної особистості уособлює вічність і безсмертя. Тож природньо, що кохання Йоганна Вольфганта Гете не пройшло