Боріння добра і зла в трагедії «Фауст»

Образ великого шукача істини хвилював Гете все життя. У трагедії «Фауст» він показав боріння добра і зла як рушійну силу розвитку, змін, динаміки буття. У пролозі автор ставить питання: що є Людина в цьому величному, гармонійному і досконалому всесвіті? Людина […]

Фантастичне та реальне в баладі «Вільшаний король»

Здавна люди схилялися перед явищами природи, відчували забобонний страх перед ворожими її виявами. Балада Й. В. Гете «Вільшаний король» написана в романтичному стилі за мотивами народної пісні. Батько везе хворого сина через ліс, а тому вважається, що дитину кличе Вільшаний […]

«На серці жаль, мій спокій зник і вже не вернеться повік…» (за трагедією Гете «Фауст» і поемою Шевченка «Катерина»)

Тема кохання і зради – одна з провідних у світовій літературі. Нерідко шлях до щастя був политий сльозами туги та розпачу, бо заради кохання жертвували навіть найціннішим – життям. Багато літераторів XVІІІ століття зверталося до теми збезчещеної і покинутої дівчини. […]

Світ тримається на протистоянні творчого духу і духу заперечення і руйнації, сумніву і зневіри

В епоху Відродження людина пройнялась вірою у свою всемогутність, що викликало хвилю церковної диктатури і вилилось у вогнище інквізиції, спрямованих на вияв і знищення демонів. Тоді з’явилось безліч легенд про угоду людини з нечистим, серед яких і легенда про доктора […]

Роль Мефістофеля в пошуках сенсу буття Фауста

Творчість Гете віддзеркалила найважливіші тенденції і протиріччя епохи. У підсумковому філософському творі-трагедїї «Фауст» митець виклав свої роздуми про сенс життя, який він вбачав у діяннях в ім’я людини. Трагедія відкривається «Прологом на небі», де зіштовхуються два філософських погляди на сенс […]

Про почуття, і не тільки про це (за творами Гете «Фауст» і Шевченка «Катерина»)

Вічні теми кохання і зради знайшли своє втілення у багатьох творах світової літератури. Адже Добро і Зло теж живуть поряд, і кожній людині Бог надав можливість обирати те чи інше, боротися зі Злом чи приймати його під личиною Добра. Кажуть, […]

«Я тої сили часть, що робить лиш добро, бажаючи лиш злого»

Протягом усієї своєї історії людство намагалося зрозуміти навколишній світ, пояснити природні явища і сутність буття. Достатньо згадати біблійну оповідь про Єву, яка скуштувала яблука з дерева пізнання, праці алхіміків епохи Відродження, направлені на винахід «філософського каменя», за допомогою якого можна […]

Тема кохання в трагедії «Фауст»

Людині властиво любити. А кохання – це вінець любові. Просто кохання рядової людини проходить непомітно для оточення, а кохання неординарної особистості уособлює вічність і безсмертя. Тож природньо, що кохання Йоганна Вольфганта Гете не пройшло непомітно, а вилилось у творчості. А […]