Переказ з відповідями до теми “Життя і творчість Пантелеймона Куліша”

П. Куліш – видатний поет і прозаїк, драматург і перекладач, критик і публицист, історик, етнограф, мовознавець і культурний діяч. Це була надзвичайно обдарована людина, з енциклопедичною освітою. Він перший почав писати укрійїнською мовою історичні праці, перший український критик-професіонал, автор першого історичного роману й талановитий перекладач, відомий мовознавець клав основи нашого українського правопису, створив український буквар і першу “Граматику” для навчання українських дітей рідної мови.

У чому суперечливість

світогляду П. Куліша? Світогляд Куліша дуже складний. В його основі лежить, безперечно, ідеоло” гія українського націоналізму, але є в ньому як козакофільські, так і антикозаці. м мотиви, є, на жаль, захоплення Петром І і Катериною ІІ, на підставі чого видні ний український вчений Сергій Єфремов назвав Куліша “дволиким Янусом”.

Як Куліш викривав імперську політику Росії щодо України? Незважаючи на деяку суперечливість у світогляді, П. Куліш гнівно викривай імперську політику царської Росії. 1846 року він публікує “Повість про український нарід”,, за котру його було покарано адміністративним засланням

до Тули, у творі ми читаємо: “Україна могла б стати самостійною, якби не зрада міської шляхти і не московська політика”. 1863 рік. У Львівській газеті “Сло-мадрукований лист П. Куліша “Голос з України”. “Москва, – писав автор, – е під себе не тільки всю Русь, а й усю Слов’янщину. Москалі забули, що ті Кидемії, якими вони так пишаються, заснували київські академіки. У Москві іні знань засвітили ми”. У публіцистичній статті “Гадки про святкування осьмих роковин Шевченкої смерті” Куліш пише: “Два потужні деспоти – лях і москаль роздерли Україну Піл. Це лукава політика, це наруга над правом. Скільки крові вицідив москаль Країни”. Цей же мотив містить вірш “Три брати”. У брата, який вважає себе ним, “в грудях… люте серце, він п’є братню кров”. Значним поштовхом до написання “Чорної ради” стала повість Гоголя “Тарас Бульба”, але Куліш хотів створити свій роман на основі реальних історичних фактів, за основу автор узяв український фольклор та “”Літопис Самовидця”. Який персонаж роману є уособленням авторської позиції та точки зору? Це герой твору Яким Сомко.

На які дві групи можна поділити (умовно) історичні постаті роману “Чорна рада”? Реальні історичні постаті роману, поділяються на дві групи. До першої належать ти, що прагнуть влади і грошей, люди нечесні та непорядні, а саме, Гвинтовка, Вуяхевич та Васюта. Представником другої групи є Сомко. Всі події, зображені у романі, відбуваються насправді. Автор відходить від історичної дійсності, щоб глибше розкрити характери, детальніше змалювати внутрішній світ персонажів. Для цього Куліш уводить в тканину історичного роману вигадані епізоди та деталі.

П. Куліш – надзвичайна постать в українській літературі. Ця людина поєднала у собі поета, прозаїка, історика, етнографа, перекладача й педагога, літературного критика, філософа, а в юності – навіть художника. Куліш – людина енциклопедичних знань. Провідною темою творчості письменника була тема соціальної і національної долі українського народу, його мови, культури. Чорна рада” – перший український історичний роман. В основу його покладені реальні історичні події, що відбувалися в Україні. Головним мотивом роману є боротьба за гетьманську булаву після смерті Богдана Хмельницького. Це дуже складний час в нашій історії, відомий ще як період великої Руїни. П. Куліш – автор першого українського фонетичного правопису, він створив український буквар і першу “Граматику” для навчання дітей рідної мови, уклав першу збірку “Сільської бібліотеки. для українського читача”.

Куліш здійснив перекладав твори Шекспіра, Байрона тощо. Завдяки таланту і дивовижній працездатності українське письменство збагатилі численними перлинами світової літератури, він також був першим критиком-професіоналом. У Петербурзі він опублікував фольклорно-історичну етнографічну збірку “Записки о Южной Русі”, яку Шевченко висловився так: “Пречудова і благородна праця. Брила в сучасній історичній літературі”. Куліш засновує разом з братом дружині Василем Білозерським україномовний журнал “Основа”, в якому побачцД світ його нариси з історії України – “Хмельниччина” і “Виговщина”. щ діяльності він присвятив усього два роки, адже за цей короткий час об’єднати навколо себе чимало світлих талантів України, опублікувати твори і цим заявити всій імперії, Європі: українська література, незка чи на дикі заборони, живе, бореться, дух українства не знищений.

ПЕРЕЛІК МОЖЛИВИХ ТЕМ

Багатогранна діяльність П. Куліша. Романтичний світогляд П. Куліша. Вірш П. Куліша “До рідного народу” як кредо поета і громадянина. Вплив на П. Куліша ідей європейського просвітництва. “Чорна рада” П. Куліша – перший український історичний роман. Показ козацького лицарства, любові до України у романі П. Куліша Проблематика роману П. Куліша “Чорна рада”. Яким Сомко – виразник ідей об’єднаної України. Утвердження загальнолюдських цінностей у романі П. Куліша “Чорна ради”!


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Переказ з відповідями до теми “Життя і творчість Пантелеймона Куліша”