“Життя – це сон” – драматична філософія в особах

І. Драматичний твір Кальдерона – “це найвеличніша драматична концепція”. (І. С. Тургенев писав, що у цій драмі “…дика енергія, глибоке презирство до життя, дивовижна сміливість думки поруч із фанатизмом непереборного фа­натика…”. Кальдерон створив справжній релігійно-філософський твір, але на­писав його у формі цікавої, фантастичної казки, у якій письменник змусив глядачів замислитися над найважливішими проблемами життя).

ІІ. Драма Кальдерона “Життя – це сон” як втілення філософських ідей епохи ба­роко. (У драмі

відтворено філософські концепції сучасного Кальдеронові сві­ту: маленька людина відчайдушно протидіє могутній і безжальній природі, а її доля – у руках Божих.)

1. Втілення у драмі концепції світу, ворожого до людини. (Страшні скелі, темна башта – світ як тюрма людського духу.)

2. Поняття про людину як іграшку у руках безжальної, ворожої долі. (Перед­бачення астролога, що принц Сехісмундо буде жорстоким тираном.)

3. Використання християнських понять і християнської символіки у драмі Кальдерона. (Такі символи, як башта, кайдани та поняття про страждання і самопожертву надають драмі релігійного сенсу. Поняття про

Боже мило­сердя та кару людини за поведінку, яка також накреслена Богом. Це сто­сується сумнівів Сехісмундо щодо Божої сили, бо якщо Бог могутній, чому дозволяє людині творити зло; якщо людина не владна над собою, то чому її карає Господь?)

4. Втілення у драмі філософії песимізму та відчаю. (Песимізм був характер­ний для літератури часів Кальдерона, коли людина вважалася грішною від самого початку життя: “.’.Найтяжчий гріх – у цьому світі народитись…”)

5. Роздуми про свободу і вибір людини. (Особиста свобода людини і її вибір загальнолюдських цінностей, їх пріоритет над особистим щастям – одна з найважливіших тем творчості Кальдерона. Бажання щастя за Кальдеро – ном – безумство, помилка, та Сехісмундо заспокоюється, зробивши вибір на користь державній необхідності.)

ІІІ. Катьдерон і епоха бароко. (Кальдерон та його сучасники – поет Луїс де Гон – гора, драматург. Попе де Вега.)1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)Лист до маруси чурай.
“Життя – це сон” – драматична філософія в особах