Художні особливості поезії І. Бродського

І. Новаторський характер поезії Бродського (вірші поета схожі на симфонічні твори завдяки насиченій і виваженій композиції, головна ідея не висловлюється прямо, а завжди ухильно й натяком, поет шукає нові можливості виразності слова і звертання до читача).

ІІ. Характерні риси поетики І. Бродського.

1. Великі тексти (ламають звичні для нашого часу уявлення і повертають нас у XVІІІ ст.).

2. Збільшені масиви слів, що розподілені на вірші.

3. Тонке почуття форми (поет прагне художньої цільності кожного епізоду, композиція більшості його

творів симетрична).

4. Використання усіх стилістичних шарів мови (поєднання підвищеного й приземленого).

5. Довгі й складні синтаксичні конструкції (перебільшують рядок або строфу).

6. Виникнення образів на перехресті несподіваних зіставлень, порівнянь.

7. Увага до звукового інструментування віршів.

ІІІ. Втілення нового поетичного мислення у творах Бродського (сутність його – визнання самодостатньої цінності поезії, таке розуміння поетичної праці бере початок від романтиків та Пушкіна; це по-справжньому нове слово у сучасній літературі).


Характеристика головного героя зачарована десна.
Художні особливості поезії І. Бродського