Як зберегти сім’ю від руйнування (за романом «Вершники»)

Проблема сім’ї, батьків і дітей завжди була актуальною. Ще древній філософ Аристотель говорив про те, що між батьками й дітьми існує прірва, певні протиріччя, які іноді закінчуються трагічно. Спробую довести об’єктивність цієї тези на прикладі окремих художніх творів. Згадую роман […]

«Лист у вічність» – балада про подвиг (за романом «Вершники»)

Роман «Вершники» Ю. Яновського – романтична оповідь про події революції 1917 року та громадянську війну. Сьогодні на ці сторінки історії різні погляди, та я хочу зосередити увагу не на подіях, а на людині, як учасниці цих подій. Гортаю сторінки роману […]

Тема громадянської війни в романі Яновського «Вершники»

Тема громадянської війни стала провідною у творчості Ю. Яновського. До цієї теми звертався він у новелі «Чотири шаблі», а потім у романі «Вершники». У чому ж особливість подання цієї теми письменником? Передусім у підході до зображуваного матеріалу. По-перше, незважаючи на […]

Роман «Майстер корабля»

Ю. Яновський належить до покоління тих письменників, які відкривали нові теми, шукали нові художні форми, йшли незвіданими шляхами. Свіжістю барв, глибиною образів, жанровим розмаїттям на межі прози й поезії, оповитим високим духом романтики, позначені його неповторні здобутки в царині художнього […]

«Дозволь мені, мій вечоровий світе, упасти зерном в рідній стороні…»

На роздоріжжі історії розійшлися шляхи Ігоря Кочуровського, Андрія Легіта, Тодора Осьмачки, Уласа Самчука, Івана Багряного з Україною, щоб все життя тягнутися до рідної землі душею і словом. Хіба можуть когось залишити байдужими слова Андрія Легіта з вірша «Над росою» О […]

«Лист у вічність пішов разом із життям, як світло від давно згаслої одинокої зорі» (за романом «Вершники»)

Новелістичний роман «Вершники» визнаний одним з кращих творів про громадянську війну. Він складається з восьми сюжетно і композиційно пов’язаних новел, у яких діють люди різних соціальних груп і професій: шахтарі, моряки, селяни, рибалки, сталевари. Баладою про подвиг можна назвати одну […]

Трагедія роду половців (за романом «Вершники»)

Кривавою хвилею прокотилась громадянська війна по Україні. Брат убивав брата, батько вбивав сина, а син підіймав руку на батька. Мабуть, тим, хто жив у цей страшний час, здавалось, що прийшли останні дні світу: таким шаленим був вихор громадянської війни. Адже […]

Мої враження від роману «Вершники»

Прозаїків з такою великою художньою енергією, як була вона у Ю. Яновського, світова література XX століття знає не більше двох десятків. Серед них – Хемінгуей і Ремарк, Айтматов і Маркес, Гончар… Всі вони, здається, повністю розкрились перед людством найголовнішими гранями […]

Що за «Лист у вічність» послав листоноша (За романом «Вершники»)

Життя – найдорожча цінність, яка є у людини. І цим не можна легковажити. Але, виявляється, що є речі, які інколи ставляться вище. Це віра в ідею, любов, честь, вірність, побратимство. Не кожен зважиться віддати життя за це, а тих, хто […]

Образ Половчихи в новелі «Шаланда в морі»

«Шаланда в морі» – чи не найяскравіша і найколоритніша новела в романі Юрія Яновського «Вершники». Починається вона, як дума, – в суворому, врочистому тоні. Це немовби увертюра до героїчної драми. Читача одразу ж охоплює напруженість: там, далеко в морі, зі […]

Гріх і спокута (за романом «Вершинки»)

Новелу «Подвійне коло» із роману Ю. Яновського «Вершники» можна назвати ще одним «листом у вічність». Про що цей лист? Насамперед, про трагедію людської душі, що переступила святі закони Господніх заповідей і вчинила непрощенний гріх – братовбивство. Довгий час радянська літературознавча […]

Художня своєрідність роману Яновського «Вершники»

Роман «Вершники» вийшов друком у 1935 році спочатку в російському перекладі П. Зенкевича, а потім і мовою оригіналу. Відтоді почався тріумфальний хід твору, що увійшов не тільки до «золотого фонду» української, але й усієї радянської літератури. За жанром «Вершники» – […]

Ідейний смисл назви новели «Подвійне коло»

«Подвійне коло» – це назва першої новели роману Ю. Яновського «Вершники». Трагічні події описані в ній: п’ять братів Половців зустрічаються на кривавих дорогах громадянської війни. Підіймає руку брат на брата, бо хоч і одного роду, та до різних берегів прибились […]

Мотиви ранньої творчості Яновського

Янонський будував свою творчість на ідеалах культового німецького філософа XIX століття Фрідріха Ніцше. Головна теза учення мислителя – воля до влади, яка народжує надлюдину. Ціль життя – підняття над іншими. Світогляд Яновського відрізняє ідея вічного повернення, язичницької циклічності життя. Тому […]

«Тому роду не буде переводу, в котрому браття милують згоду» (за романом «Вершники»)

Жахливою сторінкою в історії України назавжди залишиться братовбивча громадянська війна. Саме про це з великим болем у душі пише Юрій Японський у романі «Вершники». Вже у першій новелі «Подвійне коло» письменник зосередив увагу на трагедії роду Половців. Вона дещо нагадує […]