Сковорода Г

Філософська та літературна спадщина Сковороди

Г. С. Сковорода був оригінальним і самобутнім мислителем, він був добре обізнаний з ученням найвидатніших філософів античності, середньовіччя і нового часу. Філософська концепція Г. Сковороди має багато спільного з концепцією просвітителів XVIII ст. Опанувавши

Багатство художніх образів у творчості Сковороди

Прямі й опосередковані поняття дуже широко використовує Григорій Сковорода, взявши їх із Закону Божого, тобто Біблії, або світу символів, як їх власне називає сам автор. Існує одне велике коло (макрокосм), всесвіт, що невпинно рухається

Світогляд Сковороди і сучасність

У релігійно-філософському вченні Григорія Сковороди не тільки найцікавішим і яскравим, але і найважливішим для сучасності с теза про щастя людини і людства в цілому. У вченні Сковороди щастя людини не зв’язується з задоволенням його

Пошуки людського щастя у роздумах Григорія Сковороди

Кожна людина народжується на цей світ для щасливого життя. Але чи кожен знаходить це таке нетривке, оманливе, загадкове щастя? Бо для одних воно вимірюється кількістю золота, грошей, межами влади, для інших воно у славі,

Творчість Сковороди як відображення народних ідеалів і прагнень

У свідомість сучасників і нащадків Григорій Сковорода увійшов як народний вільнодумний філософ, як мандрівний учитель життя. Висока освіченість не віддаляла його від простого народу, він прагнув бути «чорною сковородою, що пече білі млинці». Тому

Сковорода в історії Харківщини

«Ми сотворим світ получшій, созиждем день веселейший», – мудро пророкував видатний письменник і філософ Григорій Сковорода, сягаючи мріяти у майбутнє України, рідної Слобожанщини. 30 віршів, більше як 20 байок, 17 філософських трактатів нашого земляка

«З усіх утрат втрата часу найтяжча»

Час минає. Секунда за секундою складаються у дні, дні переходять у роки. Діти підростають, дорослішають, потім старіють. У них підростають уже свої діти та онуки. За мірками історії Всесвіту лише хвилина відділяє нас від

Григорій Сковорода й українське письменство 1920-х років

Значення творчості Григорія Сковороди для сучасної культури незаперечне. Унікальна постать української культури була наново «відкрита» ще в 1920-і роки, коли святкується двохсотліття з дня народження філософа й з’являється ряд художніх творів, присвячених українському мислителеві.

Основи щасливого буття на землі (за творчістю Сковороди)

Творчість Григорія Савича Сковороди посідає чільне місце в історії розвитку художньої літератури, філософії та педагогічної думки в Україні. Більшу частину свого життя Г. Сковорода провів серед простого народу. Де б не з’являвся мандрівний письменник

Філософські роздуми Сковороди про людське щастя

Творчість Григорія Сковороди посідає визначне місце в історії розвитку літератури, філософської та педагогічної думки в Україні. Письменник як видатний гуманіст і просвітитель обстоював права трудящих на свободу і всебічний розвиток. Г. Сковорода залишив нащадкам