Рильський М

Екологія душі (за віршем «Мова»)

В останні роки набуло поширення словосполучення «екологія душі». Воно означає відчуженість від рідної мови, історії, культури взагалі, що призводить насамкінець до деградації душі. Як же зберегти молоді серця від зчерствілості, розум від спустошення? Відповідь

Гуманістичний характер лірики Рильського «Що зробив ти із своїм життям?»

У всі непрості періоди свого поетичного життя Максим Рильський творив за законами правди, людяності, краси». Візьміть будь-яку його поезію. Це справжній шедевр поетичної форми, довершений зразок змістового наповнення. Краса людської душі, рідного слова і

Тема збереження рідної мови в творчості Рильського

Рідний, рідна, рідне – корень народу і роду. Рідна матуся і рідний тато, рідна земля і рідна Україна, рідна мова. Поки живе мова -доти живе й народ. Але чому так трапляється, що діти відрікаються

«У щастя людського два рівних є крила: троянди й виноград, красиве і корисне» (за творчістю Рильського)

Проблема щастя людини хвилювала багатьох митців. Не лишається вона поза увагою і в творчості Максима Рильського. В його збірці «Троянди й виноград» чуємо таку відповідь: у праці, яка освітлена великою силою натхнення і творчості.

Утвердження незнищенності Києва як символу української нації у поемі «Неопалима купина»

Поеми Максима Рильського «Слово про рідну матір», «Жага», «Неопалима купина» та збірники «За рідну землю», «Світла зброя», «Велика година» читаються як поетове зізнання у ніжній синовній любові до України, уславлення її історичного минулого. Поема

Єднання людини і природи в поезії Рильського

Ім’я Максима Рильського утвердилось у свідомості багатьох поколінь як ім’я поета-класика, тобто творця таких цінностей, які не втрачають свого значення з часом, зі зміною епох та ідеологій. Справді, все плинне, але вічними є правда,

Людина і природа в поезії Рильського

Краса природи рідної землі надихала багатьох митців на створення визначних шедеврів. Природа, її гармонійна краса і щедрість присутні і в ліриці та поетичному епосі М. Рильського, в його нарисах і оповіданнях. Про роль природи

Основні риси поетичного стилю Рильського

Великий працелюб і великий громадянин, М.Т.Рильський, мабуть, на повні груди вдихав би повітря сьогоднішньої доби. Натхненний і в своїй сивизні поет, «старий закоханий юнак» (це одна з його автохарактеристик), він, напевне, знайшов би неповторні

Тема кохання й вірності в поезії Рильського і Сосюри

Тема кохання й вірності займає одне з найперших місць у всій світовій літературі. Кохання оспівували Шекспір і Петрарка, Пушкін і Франко. Кохання, вірне, незрадливе, було традиційною темою усної народної творчості. Не обминули цю тему

Любов до народної пісні в поезії «Пісні»

Лірика Максима Рильського зросла на благодатному Грунті народної творчості, зокрема, піснях. Поезії майстра слова підкорюють щирістю й добротою, любов’ю до надбань рідного народу. Вірш «Пісні» – гімн талановитому українському народу – створювачу надзвичайного скарбу,