Маланюк Є

Хто він, Євген Маланюк?

На це риторичне питання В. Винниченка не знайшли відповіді багато українських письменників, і доля їх розкидала по всій планеті. За межами рідної землі опинився і Євген Маланюк. Життя склалося так, що його муза була

«Розтоптані пелюстки» Маланюка

Євген Маланюк виразно автобіографічний поет. Кожен рядочок його творів пропущений крізь серце. Часто не розуміли, критикували його ідеї і різні висловлювання. Із виходом кожної нової збірки у читача утверджувався образ Маланюка як «гладіатора нещадних

Одна сторінка з життя Маланюка

Євген Маланюк і Наталка Левицькі-Холодна… Це наші земляки, які приблизно в один і той же час покинули межі своєї держави, зневірившись у більшовицькій ідеї. Вісімнадцятирічною дівчинкою покинула Наталка рідну Полтавщину восени 1920 року, що

Творчість Маланюка на тлі історіософських пошуків «Празької школи»

Творча енергія «розстріляного відродження» не зникла зовсім – вона продовжувала існувати вже за кордоном. Це відгалуження української літератури -. «празька школа». Основу «празької школи» склали вчорашні учасники визвольних боїв 1917-1921 pp., інтерновані в Польщі:

Своєрідність художньої антитези у збірці Маланюка «Стилет і Стилос»

Свого часу Марина Цвєтаєва поділила поетів на визначних, великих і високих. Останні в її класифікації посідали особливе місце. Вони існували в четвертому вимірі, де дійсність не має фальші, а в житті і творчості важить

Неоднозначність образу України у творчості Маланка

Головна тема поезій Євгена Маланюка – Батьківщина. Україна, проблема її державності в минулому, сучасному й майбутньому. Для поета, який народився і виріс серед безмежжя херсонських степів, образ рідної Вітчизни постає як символ степової Еллади.

Прагнення розбудити національну свідомість у творчості Маланюка

Творчість Євгена Маланюка – різноманітна й різнобарвна. Вона дісталась не лише вершин української поезії, але й вплинула на її формування як в Україні, так і за рубежем. І хоча радянська критика називала його «ворогом

Український князь б’є чолом рідній Україні

Євген Маланюк (1897-1968) – один із найобдарованіших і найінтелектуальніших митців української еміграції та новітньої вітчизняної літератури в цілому. Походив із старого козацького роду, здобув непогану різнобічну освіту. В буремні 10-ті був спочатку поручиком царської

Образ України в поезії «Варязька балада»

«Варязьку баладу» Євген Маланюк написав 1925 року усього лише за два дні. На це його надихнула наречена Зосю Равич. Найбільша життєва драма Маланюка – втрата Батьківщини -змусила його глибоко осмислити історію України, збагнути причини

Питання національної свідомості та національної гідності у творчості Маланюка

Відомо, що великі поети в різні епохи знаходять своїх читачів. Так було з Т. Шевченком, О. Пушкіним, Дж. Байроном та іншими. Поет ніби народжується заново, бо творить не тільки для своїх сучасників. Щось подібне