Куліш П

Українська нація в романі «Чорна рада»

Читаючи роман, ми сприймаємо реальність через світогляд Куліша – носія ментальності щирого українця. Ми відчуваємо, як болить авторові кожна історична помилка, який тягар всенародної вини він бере на свої плечі. Символом деградації козацької епохи

Характеристика образів Брюховецького і Сомка

«Чорна рада» П. Куліша – перший соціально-історичний український роман, в якому відбилися особливості національного характеру запорожців. В основу історичної романістики покладено зображення складних, переломних періодів історії, бурхливі події яких зумовили гострі ситуації, формували сильні

Ідея соборності та незалежності україни і проблема ролі державного діяча в історії

Україна – «тихі води, ясні зорі» – завжди була для загарбників, сусідів і несусідів ласим шматочком. Постійно частини її території потрапляли під чиюсь залежність, а після Переяславської угоди 1654 року вона взагалі поділилася надвоє.

Утвердження загальнолюдських цінностей у романі «Чорна рада»

«Чорна рада» П. О. Куліша – перший і один з кращих українських історичних романів. Але його значення і цінність не обмежуються порушенням історико-політичних проблем – незалежності та соборності України, ролі державних осіб, історичної пам’яті.

«Чорна рада» Пантелеймона Куліша та її джерела

Історичний роман «Чорна рада» – хроніка 1663 р.» Пантелеймон Куліш творив тоді, як Шевченко – вірші «Три літа», а Микола Костомаров – Грунтовне дослідження з історії України «Богдан Хмельницький». Куліш писав текст водночас російською

Значення творчості та діяльності Куліша для української літератури

Видатний діяч української літератури П. Куліш майже 60 років фальсифікувався ідеологами комуністичного режиму, його творча спадщина заборонялася, але зараз повернулася в скарбницю духовного життя українського народу, допомагає нам краще зрозуміти героїчні і трагічні сторінки

Зображення козацького лицарства в романі «Чорна рада»

В історію української літератури Пантелеймон Куліш увійшов насамперед як автор першого українського роману «Чорна рада. Хроніка 1663 року» (1857). У романі правдиво відтворено соціальні суперечності в Україні після переможної визвольної війни: між поміщиками і

Зображення курінного отамана Кирила Тура в романі «Чорна рада»

«Чорна рада» П. Куліша – роман соціально-історичний. Цей твір – явище світового рівня, в якому яскраво розкрито не тільки історичні події й майстерно відтворено український колорит, а й зображено соціальні відносини – боротьба станів,

Колорит історичної епохи в романі «Чорна рада»

У романі «Чорна рада» Пантелеймон Куліш на реалістичних і романтичних засадах зображує історичні події 1663 р. на Україні, характерні для тогочасної епохи особливого напруження суспільних пристрастей. Письменник створює широку панораму української дійсності XVII ст.,

Національний характер українців у романі Куліша «Чорна рада»

Багатогранна діяльність П. Куліша нерозривно пов’язана з вивченням світогляду в цілому і характеру українського народу зокрема. Саме в цьому він убачав життєдайні джерела самобутності художньої творчості. У своїх філософських роздумах, статтях, оглядах, рецензіях, і,