Косинка Г

Наскрізний пафос життєствердження в новелі Косинки «В житах»

Тривожним, важким і повним нерозв’язних суперечностей – саме таким постає перед нами час революційних та пореволюційних подій в Україні XX століття із творів визначних майстрів слова, діяльність яких припала на 20-30-ті роки. Новели Г.

Розкриття загальнолюдських і моральних цінностей у новелах Косинки

З-поміж блискучих талантів, що започаткували нову українську літературу» ім’я Григорія Косинки – одне з найпомітніших. Для самого письменника та його своєрідної прозової спадщини склалася трагічно, Після довгих років несправедливого замовчування.до читача повертається його доробок

Доля українського села перших пожовтневих років у оповіданні «Політика»

Серед когорти українських письменників 20-30-х років Г. Косинка вирізнявся своєрідним реалістичним письмом, що грунтувалося на глибокому знанні сільського життя, душі хлібороба, реалій дожовтневого часу. Його оповідання «Політика» – це розповідь про ті складні процеси,

Григорій Косинка – видатний новеліст XX століття

Творчість Григорія Косинки (справжнє прізвище – Стрілець) повертається до нас з порога смерті. Життя письменника обірвалось трагічно: він був страчений за хибним звинуваченням у приналежності до групи терористів. Та справжньою причиною загибелі був його

Новела Косинки «Мати»: психологізм художньої деталі

Григорій Косинка (справжнє прізвище – Григорій Стрілець) – найвидатніший новеліст 20-х років. Його новелістичні дебюти в 1920-1922 pp. привертали увагу як письменників, так і літературознавців. Основоположник цього жанру В. Стефаник назве його своїм сином