Образ Сави Чалого в однойменній трагедії Карпенка-Карого

Ще хлопчиною Іван Карпенко-Карий слухав що народну думу з уст матері. Тоді гнівався на Саву, захоплювався відважними народними месниками, такими, як Гнат Голий. Аж ось тепер, коли драматургові минуло вже п’ятдесят років, ця давно знайома пісня-дума заговорила до його серця […]

Морально-етичні проблеми в комедії «Мартин Боруля»

Драматургічна спадщина І. К. Карпенка-Карого – це самобутнє й цікаве явище в історії вітчизняної театральної культури. Невмирущу славу принесли митцеві його сатиричні комедії: «Сто тисяч», «Хазяїн», «Суєта». Сюди ж належить і комедія «Мартин Боруля», яка піднімає важливі морально-етичні проблеми і […]

Зображення життєвих явищ в п’єсах «Наймичка» і «Мартин Боруля»

І.Карпенко-Карий почав драматургічну діяльність людиною немолодою, збагаченою великим життєвим досвідом, маючи вже стійкі переконання художника реаліста.. Мистецькі шукання привели його до створення блискучого зразка психологічної драми – п’єси «Наймичка» (1885). Темою «Наймичка» співзвучна деяким творам Тараса Шевченка, Марка Вовчка, Панаса […]

Комедія «Сто тисяч» і «вічна» тема влади грошей над людиною

Драматургія Карпенка-Карого розмаїта за тематикою, жанрами, образами… У багатогранних характерах він відобразив інтереси, прагнення різних соціальних слоїв українського суспільства: стяжателів землі, капіталу, землевласників-мільйонерів і селян-бідняків. Сила комедії «Сто тисяч» у тому, що в ній правдиво відтворено нові зміни в житті […]

Чи є сила, що протистоїть Пузирям (За комедією «Хазяїн»)

У комедії «Хазяїн» видатний український драматург І. Карпенко-Карий показав «дику, страшенну силу» великих капіталістів-землевласників, які так розкрутили «хазяйське колесо», що воно придавило сотні і тисячі людей, прирекло їх на підневільне, рабське існування або примусило плазувати, пристосовуватися (як це трапилося з […]

Висміювання зажерливості сільського глитая в комедії «Сто тисяч»

Драматургічна творчість Івана Карпенка-Карого – цс найвище досягнення українського класичного театру корифеїв. П’єси цього видатного митця визначаються художньою досконалістю, багатоплановістю. Так, у комедії «Сто тисяч» виявляється щедрий талант сатирика, який з огидою і зневагою ставився до фанатичної жадібності і зажерливості […]

Карпенко-Карий і його п’єса «Сто тисяч»

З ім’ям Карпенка-Карого – одного з найвидатніших українських письменників і діячів театру – пов’язане піднесення українського драматичного мистецтва в другій половині XIX і на початку XX століття. У піднесенні суспільної ролі українського театру мистецька діяльність Карпенка-Карого відіграла особливо важливу роль […]

Естетика трагедійного в історичній п’єсі «Сава Чалий»

Трагедія завжди вражала свідомість і почуття людей. Починаючи з античних часів, великі майстри художнього слова приділяли багато уваги цьому жанру драматургії, втілюючи в трагедії філософські поняття про людину і суспільство. Такі видатні митці світового рівня, як Байрон, Гюго, Шекспір, Шіллер, […]

Актуальність творів Івана Карпенка-Карого сьогодні

Здавалось би, що від часу написання Карпенком-Карим знаменитих п’єс нас відділяють десятиліття, але й сьогодні п’єси залишаються актуальними. І причина цьому – процес реформування економіки на ринковій основі. От тільки біда, що сьогодні ми не маємо такого геніального драматурга, який […]

Комедія Карпенка-Карого «Хазяїн»

Карпенко-Карий створив новий тип соціальної; комедії. Розвиваючи, як і Островський, гоголівську традицію принципово «безгеройної» (тобто без позитивного героя) комедії, він знайшов своєрідний аспект художнього аналізу соціальних явищ. Комедійний сюжет письменник розгортає навколо одного персонажа, а його оточення – як ті, […]

Образ копача Бонавентури в п’єсі «Сто тисяч»

У п’єсі І. Карпенка-Карого «Сто тисяч» виведені два основних образи. Перший – цс ненажерливий сільський глитай Герасим Калитка, що увібрав у себе найгірші риси вдачі: грубість, жадобу, скнарість, гонитву за наживою. В цьому образі автор показав тих, хто із соціальних […]

«Хазяїн» – видатне досягнення української драматургії XIX століття

«Чим він був для України, дня розвою її громадського та духовного життя, се відчуває кожний, хто знає, то він був з батьків новочасного українського театру, визначним артистом та при тім великим драматургом, якому рівного не має наша література», – так […]

«Школа» Терентія Пузиря та її талановиті учні (за комедією “Хазяін”)

Найвизначнішою постаттю в українській драматургії XIX – поч. XX століття є, безперечно, І. К. Карпенко-Карий (справжнє прізвище Тобілевич). Ця людина зуміла поєднати в собі талант драматурга, актора, режисера та громадського діяча. У становленні національного театру його роль важко переоцінити. Репертуар […]

Новаторство Карпенка-Карого – драматурга

Основні свої твори І. Карпенко-Карий писав у 80-ті роки XIX століття, у той час, коли у суспільстві відбулися глибокі зміни, набули розвитку нові, капіталістичні, відносини. Почалося інтенсивне розшарування суспільства на класи, що дало про себе знати усіма наслідками і в […]

Образ Пузиря у комедії «Хазяїн»

Художня повноцінність літературного твору, як відомо, виявляється в тому, що життєві ситуації й людські типи зображуються в ньому неоднозначно, з різних сторін, бо ж неоднозначним, багатогранним є й саме життя. Саме так і змальовано образ Терентія Гавриловича Пузиря – головного […]