Українці, зображені на гривнях

Національна валюта кожної держави є своєрідним га­рантом стабільності в суспільстві. Якщо гроші не знеці­нюються, а навпаки, “міцнішають”, то й громадяни держа­ви почувають себе більш спокійними і впевненими.

На гривнях – національній валюті України – зобра­жені державні діячі й діячі культури і мистецтва. Володи­мир Великий, Ярослав Мудрий, Богдан Хмельницький, Іван Мазепа, Іван Франко, Михайло Грушевський, Тарас Шев­ченко, Леся Українка. Чому саме ці люди уособлюють сьо­годні Україну?

Володимир Великий, Ярослав Мудрий,

Богдан Хмель­ницький, Іван Мазепа і Михайло Грушевський – це ті політичні і державні діячі, яких об’єднувала палка любов до Батьківщини.

Кожен з них проводив політику, скеровану на досяг­нення Україною гідного положення в сім’ї європейських народів.

Тарас Шевченко, Іван Франко, Леся Українка – ці іме­на рідні кожному українцю, Ці майстри слова ніколи не ховалися в затишку “мистецтва для мистецтва”. Кожен з них був водночас і відомим громадським діячем, совістю нації. Вони надали українській мові рис демократизму і високого європейського гуманізму.

Па наших грошах – портрети славних земляків-українців. І я не бачу в цьому нічого поганого. Це наша історія, наше надбання, наша слава.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Українці, зображені на гривнях