Твір-роздум: “Моє розуміння ідеального громадянського суспільства”

Громадянське суспільство – це досить складне явище. Складність і неоднозначність громадянського суспільства полягає в тому, що у своїх деяких діях воно намагається замінити державу, перебираючи на себе її деякі організаційні та управлінські функції. У зв’язку з цим можна констатувати, що роль громадянського суспільства особлива. Важливо і те, що громадянське суспільства несе особливу відповідальність за свої дії, оскільки процес його формування та роль зовнішніх чинників у цьому процесі далеко не завжди настільки ж прозоре, як і формування влади.

Як мені здається, ідеальне громадянське суспільство має включати в першу чергу самоконтроль кожного окремо взятого громадянина. У нашому суспільстві існують норми законодавства та норми моралі. Щоб забезпечити формування громадянського суспільства і почати таке формування з себе самого громадяни повинні стежити за собою і своїми діями. Кожен зобов’язаний повністю дотримуватися і ні в якому разі не ухилятися від дотримання норм закону, а також прагнути дотримуватися норм моралі. Це дуже важливо, оскільки гарантує

стабільність суспільних відносин всередині суспільства і таким чином просуває його на шляху до ідеального громадянського суспільства.

Окрім дотримання закону важлива також і громадянська активність. Громадянське суспільство в деяких випадках перебирає на себе деякі функції держави, але потрібно бути впевненим у тому, що ця діяльність не шкодить державі. Тобто, наприклад, під час стихійного лиха цілком припустимо надавати допомогу оточуючим, також допустимо формувати організації для допомоги дітям-сиротам, іншим особам, які потребують допомоги та сприяння, хоча це є функцією держави. Водночас громадянське суспільство не має права здійснювати самосуд, захоплювати владу тощо.

Громадянське суспільство включає деякі інститути. Приміром, українське законодавство наділяє людей правом формувати громадські організації для досягнення цих цілей. На мою думку дуже важливо те, що ідеальне громадянське суспільство в моєму розумінні не повинно включати громадські організації, які фінансуються закордонними державами або приватними організаціями, адже всі ці держави ті їх приватні організації переслідують свої власні інтереси.

Підводячи підсумки, хочу сказати, що ідеальне громадянське суспільство складається з відповідальних і послідовних громадян, які асоціюють себе зі своєю країною, прагнуть до особистого розвитку і розвитку своєї країни, не намагаються незаконним чином підміняти органи державної влади. Сучасне українське суспільство ще далеко від цього рівня розвитку громадянськості, але, думається, що рано чи пізно такий високий рівень буде досягнутий.


Твір на тему я мрію стати вчителем.
Твір-роздум: “Моє розуміння ідеального громадянського суспільства”