Твір на тему: “Які стильові тенденції переважають в індивідуальному стилі письменника?”

Стиль є індивідуальним втіленням художнього методу письменника. Та якщо метод визначає загальний напрям творчості автора, то його стиль відображає індивідуальні властивості художнього слова, яке використовує письменник. І якщо в методі можливо знайти лише загальні риси, які пов’язують певну групу митців, то у стилі проглядаються індивідуальні риси того чи іншого письменника: манера письма, особистий досвід, талант тощо. Стиль являє собою сукупність художніх особливостей літературного твору. У більш широкому розумінні стиль може позначати

не якості окремого письменника, а систему художніх прийомів і засобів, якою користується група митців. Стиль може бути притаманним навіть цілим літературним епохам.

Сам термін “стиль” походить від латинського “stilos”, яке у стародавні часи позначало загострену паличку для письма на вощаних дощечках. Зараз цим словом називають спеціальні палички для вводу даних у планшети та смартфони. Згодом стилем стали іменувати самі листи з записами, потім почерк і своєрідність складу, а ще пізніше – індивідуальні риси творчості письменників і особливості подання ними інформації.

Сучасні літературознавці визначають

смислову багатозначність визначення стилю. Це може бути стиль епохи і напряму, стиль літературної течії і індивідуальний стиль письменника, стиль окремого твору і навіть стиль окремого елементу твору. Одні вчені вважають, що треба визнати універсальність значення стилю, а інші наполягають на тому, що стиль треба розглядати лише в індивідуальному ключі.

У науці і літературі найпоширенішим є розуміння стилю як індивідуальної манери творчості, творчого обличчя окремо узятого письменника. Ще О. Блок стверджував, що поети цікаві не тим, що у них є спільного, а тим, чим вони один від одного відрізняються. Стиль будь-якого письменника залежить не тільки від обраного художнього метода, а й від індивідуальних якостей автора. Літературознавцям та близьким до творчих кіл людям добре відомий афоризм французького вченого Бюффона – “стиль – це людина”. Цікаво, але такий підхід до визначення стилю існував ще в античну епоху. Відомий давньогрецький філософ Платон визначав тісний зв’язок стилю з творчою індивідуальністю письменника і писав з цього приводу: “Яким є стиль, таким є характер”. Приблизно таку ж думку мав і давньоримський драматург Сенека, який вважав, що стиль літературного твору є “змістом душі” його автора.

Так само відносяться до стилю видатні письменники та поети XX століття. Наприклад, видатний руський поет О. Блок писав: “Стиль всякого письменника так тісно пов’язаний із змістом його душі, що досвідчений погляд може побачити душу за стилем”. Та стиль будь-якого літературного твору пов’язаний не тільки зі змістом душі письменника. Адже за стилем можна побачити ідейний зміст твору, характери героїв і образи твору.

Як би там не було, а завдяки індивідуальному стилю письменник має змогу творчо відтворювати, перетворювати та художньо опрацьовувати життєвий матеріал. В індивідуальному стилі письменника загальні події, проблеми і теми набувають свою художню неповторність, адже вони пропускаються через призму особистого погляду автора. За висловом Ф. Кафки стилос, колись тільки загострена паличка, зараз є не просто звичайним “інструментом”, а справжнім “органом письменника”.1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)Твір яким я бачу майбутнє україни.
Твір на тему: “Які стильові тенденції переважають в індивідуальному стилі письменника?”