Манн Т

“Чи потрібні суспільству сильні особистості, подібні до Чіполло?” (за твором “Маріо та чарівник”)

У юнацькі роки Томас Манн захоплювався філософією Ніцше. Він переживав піднесення, душевний запал, читаючи книги цього німецького філософа, духовний і стилістичний вплив якого позначився уже в ранніх творах Томаса Манна. У новелі “Маріо та

Роль міфа в новелі «Смерть у Венеції»

Новела Томаса Манна «Смерть у Венеції» – складний твір, сповнений глибокого символічного й алегоричного змісту. Кожний образ ніби має подвійну природу: його можна сприймати реалістично і алегорично. Важливу роль у новелі відіграють міфічні сюжети

Проблема митця і мистецтва в новелі «Смерть у Венеції»

Новела Томаса Манна «Смерть у Венеції» – неперевершений взірець реалістичної манери письма, збагаченої модернізмом. Саме вона допомогла митцеві художньо осягнути і втілити проблему бездуховності тогочасного мистецтва. У 191З році, коли Томас Манн працював над