Інші твори

Трагедія – провідний жанр літератури класицизму

Класицизм сформувався у Франції і звідти поширився у країни Європи. Історичним Грунтом класицизму був абсолютизм, в якому люди того часу бачили запоруку миру, злагоди. Державу більшість митців того часу сприймала як втілення розуму нації.

Місце міфу про Прометея серед інших

Слово «міф» у більшості людей асоціюється із Стародавньою Грецією або Стародавнім Римом, адже найвідоміші міфи народилися саме там. Взагалі, про арабських, індіанських, німецьких, слов’янських, індійських оповідях і їх героях стало відомо набагато пізніше і

Специфіка сатири у літературі ХХ століття

Сатира завжди була важливою складовою частиною літератури, але в XX столітті вона починає відігравати особливу роль. Соціальні потрясіння, світові війни, екологічні негаразди – все це примушує письменників уважно прислуховуватися до дійсності, відкривати в ній

Священні книги народів світу

Священні книги народів світу упродовж тисячоліть спонукають людей до активної діяльності, пошуку власних життєвих шляхів. Веди – одна з найдавніших книг світу, пам’ятка давньої індійської літератури. Веди допомагають зрозуміти духовну культуру Індії та багатьох

Правда та вигадка в епосі «Пісня про Роланда»

В історії кожного народу є свої герої. І більшою мірою це воїни-захисники. Їм приписуються ідеальні риси характеру й ідеальні вчинки. Ними пишаються, їх наслідують, про них переповідають. А щодо героїчного епосу, то славні подвиги

Особливості поезії символістів ХХ століття

Символізм як художня течія виник у російській літературі наприкінці XIX – на початку XX століття. Основи естетики символізму започаткували французькі поети кінця 70-х років минулого століття П. Верлен, А. Рембо та інші. Поетичний символ

Антивоєнний пафос у літературі XX сторіччя

XX сторіччя принесло людству можливість усвідомлення себе єдиним цілим, або небачений раніше технічний прогрес. Але окрім цього саме воно породило нове жахливе явище – світові війни, трагедії вражаючого масштабу, що зачіпали відразу сотні мільйонів

Твір за мотивами міфу про Прометея

Есхіл з давніх часів заслужено вважається «отцем трагедії». Насправді, по кількості і монументальності своїх творів він є найгеніальнішим з поетів-трагіків. Одним з найбільших його відкриттів з’явилося введення в дію другого актора, що підсилювало драматичний

Твір про Робін Гуда

Робін Гуд (англійською Robin Hood) – це герой середньовічних англійських народних балад, предводитель лісових розбійників. За переказами, діяв зі своєю зграєю в лісах біля Ноттінгема і боровся за справедливість – грабував багатих лицарів і

Роздуми про дружбу та кохання в зарубіжній літературі XX століття

Тема дружби та кохання, їх співвідношення і впливу на долю як одної людини, так і людства в цілому не переставала цікавити письменників протягом усього розвитку художньої літератури як мистецтва. По-новому цю проблему освітлено в