Характеристика Лейли й Меджнуна в поемі «Лейла і Меджнун»

Ця поема є вершиною лірики найславетнішого азербайджанського поета середніх віків – Нізамі Гянджеві. Це гімн чистому і величному коханню, яке є запорукою щасливого життя на землі. Твір було замовлено поету ширван-шахом Ахсатаном як віршовану обробку старої арабської легенди про кохання […]