Еліот Т

Філософічність і стильове розмаїття віршів Еліота

Ім’я Томаса-Стерн Еліота на початку XX ст. було символом розчарованості людини у світі жорстокості та насильства. У своїй творчості поет засобами художнього слова намагався знайти можливі шляхи для відродження «спустошеної землі» і «порожніх людей».

Роздуми над питаннями моралі в поемі Еліота «Порожні люди»

Поезія Т. Еліота надзвичайно складна. Щоб зрозуміти його образи, треба Мати грунтовні знання з історії, філософії, літератури, мовознавства. Поезія Еліота змушує читача розмірковувати, робити висновки. Разом з тим вона має своєрідний образний світ, глибокий