Данте А

Естетичний і етичний маніфест Данте

Могутня Римська імперія пала під натиском завойовників – готів, візантійців, норманів, іспанців… Настали середньовічні часи – доба хрестових походів, лицарської поезії, готичних храмів, перших університетів. В пам’яті народу не вмирав образ славетного Риму –

Особливості композиції «Божественної комедії»

«Божественна комедія» – найвидатніше творіння Данте Алігьєрі. Цей твір став підсумком розвитку художньої, філософської і релігійної думки Середньовіччя і першим кроком до доби Відродження. Головною його ідеєю стає постійний пошук людиною нового шляху в

Алегоричний смисл поеми «Божественна комедія»

Поема «Божественна комедія» – вершина творчості відомого італійського поета, основоположника італійської літератури Данте Аліг’єрі. Сучасники поета вважали, що Данте побачив потойбічний світ і розповів про його устрій у своєму творі. Але насправді суть поеми

Світом править любов (за «Божественною комедією» Данте)

Із середини ХІІ століття в Європі набуває розвитку могутній культурний рух Відродження, біля першовитоків якою стоїть «Божественна комедія» Данте Аліг’єрі. Своїм твором великий італієць прагнув «вирвати усіх живих з кігтів недолі й повести їх