Поетичний образ Наталки Полтавки дівчини з народу за п’єсою І. Котляревського “Наталка Полтавка”

Поетичний образ Наталки Полтавки – дівчини з народу за п’єсою І. Котляревського “Наталка Полтавка”

І. П’єса “Наталка Полтавка” І. Котляревського – один із перших драматичних творів, у якому реалістично змальовано життя українського села XІX століття.
ІІ. Наталка – типовий образ української дівчини-селянки.
1. Типові моменти дійсності в основі сюжету (віддання дівчини заміж за багатого нелюба й розлучення з коханим парубком-бідняком).
2. Головні риси характеру Наталки (велика пошана до матері, до старших;

працелюбність (“Себе і матір свою на світі держить”); дівоча чистота; скромність; енергійність).
3. Глибоке кохання Наталки до Петра (чотири роки чекає повернення Петра, не отримуючи від нього жодного листа; відмовляє всім, хто до неї сватається – дяку, волосному писарю, підканцеляристу).
4. Самопожертва Наталки заради матері (бажання матері видати дочку за багатого; захист Наталкою своєї гідності – шлюб за розрахунком не принесе їй щастя; постійні нарікання та сльози матері; задля спокою неньки подає рушники Возному).
5. Боротьба Наталки за свою любов (після повернення Петра дівчина нехтує звичаями: “Окрім Петра, ні за ким не буду. До цього мене ніхто силою не принудить”).
ІІІ. Оспівування І. Котляревським в образі Наталки кращих українок, їх духовної краси.


У чому трагізм долі довженка.
Поетичний образ Наталки Полтавки дівчини з народу за п’єсою І. Котляревського “Наталка Полтавка”