Неприховане обличчя Німеччини в «Дорожніх картинах»

Німецький поет і прозаїк Генріх Гейне створив новаторську лірично-філософську прозу «Дорожні картини». Це – дорожні замітки, які змальовують німецьку дійсність середини 20-х років XIX століття. Написані вони у формі літературно-політичного фейлетону. Опис подорожі і краси німецької природи переплітається з дотепною та дошкульною критикою суспільних відносин і порядків Німеччини.

В основі твору – тонка іронія. Тут немає виразного позитивного ідеалу Гейне. Немає прямого заклику до боротьби, програми цієї боротьби. Чим глибше вдивляється

Гейне у картину суспільного життя Німеччини, тим уїдливішою стає його іронія. Він ненавидить тих, хто пригноблює народ, але й не любить тих, хто підкорюється цій владі.

«Дорожні картини» показують убозтво Німеччини, поділеної на десятки карликових князівств. Вони передають задушевну атмосферу німецької дійсності з н феодальними, майже середньовічними забобонами: «Повітря в Німеччини дуже сперте й гаряче, і я часто боюсь задихнутися в ньому». Духовний застій, безпросвітна вульгарність, тупе самовдоволення, типове для німецького бюргерства 20-х років XIX століття, відбилися на сторінках гнівної і дотепної книги «Дорожні

картини» Гейне.

Змальовуючи місто чи село, описуючи ту чи іншу випадкову зустріч під час подорожі, Гейне передае типові риси свого часу. Гак, опис міста Геттінгена переростає в сатиру на десятки інших схожих міст у 36 німецьких князівствах.

Самовдоволену обмеженість німецького філістера-тевтомана Гейне ілюструє невеликими замальовками «з натури». Наприклад, письменник зустрічається «з повним громадянином із Гослара». У бесіді з «освіченим» бюргером-раціоналістом Гейне показує безпросвітну вульгарність і самовдоволену тупість німецькою обивателя.

Гейне не обминає увагою робітничий клас рідної країни. Спустившись до шахти і поговоривши з рудокопами, він відзначає покірність німецьких робітників: «Мій чичероке виявився чесним німцем собаче-відданої породи… Показав мені довгий дерев’яний стіл, з високим стільцем із руди, за яким сидів герцог… Німецька вірність!»

Отже, у своїй книзі Гейне подає точність спостережень і достовірність реалістичних узагальнень поруч із сатирою на окремі ганебні явища дійсності.


Моя країна україна твір.
Неприховане обличчя Німеччини в «Дорожніх картинах»