Найвідоміші філософські повісті Вольтера

В XVІІІ ст. в країнах Західної Європи виникає новий ідейний рух, що увійшов до історії під назвою Просвітительства. В світоглядній системі цього руху через культ розуму було відроджено ідею гуманістів Ренесансу про “природну людину”, виховану за законами природи, не зіпсовану цивілізацією, звільнену від впливу ортодоксальної церкви та держави. Шляхом до возвеличення “природної людини” мала бути освіта. Найпослідовнішим у Європі було французьке Просвітництво. Серед його представників – великі філософи Руссо, Дідро, Вольтер.

Спадщина Вольтера (Франсуа Марі Аруе) представлена творами найрізноманітніших жанрів: історичні праці, наукові трактати, драматичні твори (трагедії “Едіп”, “Брут”, “Магомет”, комедії “Блудний син”, “Шотландка”, “Наніна”), “легка поезія”, філософські поеми (“Орлеанська діва”, “Генріада”) й повісті.

Вольтер намагався в своїх творах розкрити потворний вплив хибного суспільного устрою на особистість. Філософські повісті письменника присвячені саме цій темі. Але Вольтер в творах не просто ілюструє свої морально-політичні погляди, він складає цікаві, сповнені життя, пригод, переживань

історії. Насильство над людиною викликає у письменника протест, тому що філософа завжди приваблювали начала природи і волі, вільного розвитку особистості. Величезну роль в житті героїв Вольтера відіграє випадок, проте випадкові, здавалося б, пригоди приводять до думки, що людина у феодальному суспільстві беззахисна й безправна. Привертає увагу особливість не тільки змісту, але й стилю філософських повістей Вольтера. Гумор і сатира, гротеск, гіпербола, елементи умовності, фантастики вражають тим більше, що автор зберігає безпристрасність оповідача.

Найвідоміші філософські повісті Вольтера – “Задіг”, “Кандід”, “Простак”. Проблеми “світового зла” у центрі цих творів, що розвінчують суспільні порядки, церкву, суд.


Мина мазайло вчора і сьогодні.
Найвідоміші філософські повісті Вольтера