Марко Вовчок. Оповідання “Максим Тримач”

Мета: допомогти учням усвідомити ідейно-художні
особливості, романтичну спрямованість оповідання; розвивати навички аналізу епічних творів малих форм, визначати елементи композиції, сюжету, висловлювати власні міркування щодо прочитаного; виховувати вміння за будь-яких умов зберігати власну гідність, наполегливість у досягненні мети; формувати прагнення жити з власної праці.
Обладнання: портрет письменниці, різні видання твору; ро-
мантичні пейзажі Дніпра.
Теорія літератури: романтичний характер у творі, оповідання,
композиція,

сюжет, елементи сюжету, художні образи, художні засоби, пейзаж.
ХІД УРОКУ

І. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ШКОЛЯРІВ
Вступне слово вчителя.
Справжня людина не може бути щасливою, коли поряд страждають. Марко Вовчок мріяла про суспільство, де поважаються права людини, де відсутнє поневолення особистості. Як вона, жінка, могла за це боротися, сприяти вихованню такого суспільства? Тільки своїм високохудожнім, задушевним і разом із тим сильним словом. Вольові, романтичні характери її героїв надихали, вселяли надію на те, що загальновизнані людські цінності – розум, любов, справедливість,
чесність і порядність – переможуть.
Про одвічну тему кохання й перешкоди на пі ляху закоханих, про проблему батьків та дітей, про чесний шлях і злочинний, хибний ми будемо говорити на сьогоднішньому уроці.

ІІ. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ Й МЕТИ УРОКУ
“Хвилинка мудрості”.
ІІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ
1. Складання “сюжетного ланцюжка” оповідання. Див. с. 277.
2. Переказ епізодів, які найбільше вразили учнів.
276

ІV. ФОРМУВАННЯ ВМІНЬ ТА НАВИЧОК
1. Слово вчителя.
За жанром “Максим Тримач”, як вважають літературознавці, не просто оповідання, а оповідання-балада. В його основі лежить баладний мотив розлуки дівчини з милим, який загинув. Тому сюжет розвивається швидко й бурхливо: відбувається гостре зіткнення характерів і трагічна розв’язка. Оповідання будується не на деталях і повноті розкриття характерів, а на силі вражень та емоцій, які виникають у читачів.

2. Інтерактивна вправа “Мозковий штурм”.
– Які конфлікти розвиваються у творі “Максим Тримач”? Орієнтовні відповіді
– Між закостенілими патріархальними звичаями і щирим почуттям любові двох молодих людей;
– між батьком і дочкою;
– між чесною працею та нечесним промислом;
– між багатством і бідністю;
– між любов’ю до дочки та жадібністю.

3. Завдання учням.
1) Випишіть портрет Максима Гримича, визначте, за допомогою яких художніх засобів він створений, який характер носить.
(Ходив у жупанах, та в соп’янцях, та в атласах. “І хороший був: повновидий, чорноусий; а веселий, а жартівливий! …А такий

Був: нехай тільки станеться кому з нашого села пригода – головою ляже, а вирятує; нехай зачепить хто чужий, то й не збудеться лиха; налетить, як той вихор нагальний; дощенту викорчує”. Художні засоби – епітети, порівняння, метафора (дощенту викорчує). Портрет має фольклорну основу, змальований у романтичному дусі.)
2) Випишіть із твору пейзажі, визначте їх роль і функції, характер, за допомогою яких художніх засобів вони створені; проведіть паралелі з життям людей.

Природа Люди Функції Художні засоби
“Скресла крига, пройшла. Шумить Дніпро, сивіє й чорніє, і плескає в береги; розвивається верба, зеленіють комиші” “Весела наша Катря ходить собі да поглядає” Пейзаж відтінює душевні почуття Кат-рі, яка очікує Семена персоніфікація, синоніми
“Зацвіли вишні, прокувала сива зозуля. Красно в садочку! Послався зелений барвінок, голубо зацвів; червоніє зірка; повився горобиний горошок; вовча ступа попустила широке листя; цвіте-про-цвітає мак повний, і сивий, і білій, і червоний; розкинувсь по землі синій ряст; розрослась зелена рута” “Поміж тим квітом сама, як найкращий квіт, походжає Катря, походжає та з синього Дніпра ясних очей не зводить…” Гармоніює з настроєм дівчини, яка передчуває щасливу зустріч із коханим постійні епітети, епітети, метафори
“Дуби так з кореня й вивертає; дощ комиші розсікав, як шаблею; Дніпро – аж пісок зо дна викидає… Ніч темна-темна, тільки блискавка блискає. А як грім гримне, то наче всі гори наддніпрянські луснуть” “Ми вже міркували, та й отаман з нами розсудив, що всі наші хлиснули дніпрової хвилі” Налаштовує на очікування нещастя, трагічної події порів-
хіЯНЇЇЯ у
персоніфікація, метафори, тавтологія
Пейзажі змальовані у фольклорному дусі, носять романтичний характер, особливо останній з названих.
4. Робота над характеристикою героїні.
– Доведіть, що героїня твору “Максим Тримач” має романтичний характер, який переважає над реалістичним.
Див. с. 279.
5. Міні-диспут.
– Чому сталася трагедія, чи можна було б їй запобігти?

Ознаки реалістичності
– гарно вдягалася
– відмовляла женихам
– вірно чекала коханого
– вишивала рукава сорочки та рушники
– попрощалася з батьком, розуміючи, якого горя йому завдасть

Ознаки романтичності
– гіперболізоване почуття кохання: життя з коханим або смерть
– за ніч від горя посивіла (“- О доню! Яка ж ти стара стала!”)
– плете вінок з чорного та білого маку (мак символізує розлуку, недовгу дівочу вроду)
– одягла перстень на праву руку, як одружена (перед самогубством)
– збожеволіла від надто сильних почуттів

6. Коментар учителя.
Любов робить людину людянішою. Як тільки у світ кохання втручаються матеріальні чи станові чинники, гармонія руйнується. Гримич зруйнував щастя своєї дочки (та і своє, до речі!) через власний деспотизм, небажання збагнути її душу й через традиційне переконання, що діти повинні беззаперечно слухатися батьків, якщо навіть вони вже дорослі. У романтичній картині світу, що зображений в оповіданні, виник трагічний розрив між особою та антигуманним, жорстоким світом. Героїня самоутверджується через загибель, але це свідчить ще й про безсилля людини у боротьбі з антигуманним суспільством.
V. ЗАКРІПЛЕННЯ ЗНАНЬ, УМІНЬ ТА НАВИЧОК
1. Робота над усним твором “Якби Семен не загинув…”.
2. Завдання учням.
Доведіть справедливість слів Лесі Українки про Марка Вовчка. “Письменниця знала такі тайни історичної душі українського народу, яких тепер уже ніхто не знає, або виповісти не вміє”.
VІ. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ
Інтерактивна вправа “Мікрофон”. – Продовжіть речення:
“Я поважаю романтичних героїв, але…” “У будь-якому випадку життя для людини – це…” “Мені запам’яталося (сподобалося), як міркував (міркувала)…”


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Марко Вовчок. Оповідання “Максим Тримач”