Історія задуму і створення «Людської комедії»

Опоре де Бальзак відіграв велику роль у розвитку літератури XIX століття, формуванні нової реалістичної естетики. Сміливість і масштабність задумів – ось що характеризує його творчість. Най видатні тим його звершенням стала епопея «Людська комедія» – цикл прозових творів.

На початку 30-х років у Бальзака виникає задум створити цикл романів, в яких він хотів змалювати сучасну йому Францію, дослідити суспільство, визначити рушійні сили його розвитку, основні типи і характери людей. Остаточно зміст і структуру цього твору Бальзак визначив

на початку 40-х років, тоді ж і виникла назва «Людська комедія».

З «Передмови» видно, що на Бальзака мали вплив наукові пошуки вчених-природознавців, які намагалися серед різноманітності природного світу відшукати певну єдність. Бальзак порівнює життя суспільства з життям природи, тому ставить собі за мету описати його, визначити основні види, тини, на які поділяється суспільство.

Вміння Бальзака розкривати органічний взаємозв’язок окремого і загального став основою задуманого твору. Автор виділяє три форми буття людини: «чоловіки», «жінки», «речі». Бальзак хотів написати 120 творів, але встиг завершити 96.

«Людська

комедія» складається з трьох частин: «Етюди про звичаї». «Філософські етюди», «Аналітичні етюди». Найбільша частина – «Етюди про звичаї». Вони поділяються на «Сцени приватного життя», «Сцени воєнного життя», «Сцени сільського життя». У цих етюдах автор подає детальний опис усіх людських типів. На думку Бальзака, суспільство і кожна окрема людина проходять схожі стадії у своєму розвитку: від народження до старості. «Сцени приватного життя» символізують таку добу у житті людини, коли їй властиві ідеали і ілюзії.

Пору зрілості символізують інші підрозділи. А «Сцени сільського життя» відповідають тому періоду життя, коли людина підводить підсумки, осмислює пережите. Щоб надати єдності усій споруді «Людської комедії», Бальзак використовує різні прийоми, але найважливіший – «перехідні персонажі»: одні й ті самі герої виступають у різних романах і повістях то як головні, то як другорядні. На передньому плані -саме життя, його рух, хаотичний, але закономірний.

В епопеї є ключові твори, що визначають позиції автора щодо проблем сучасності. Це повість «Гобсек», в якій Бальзак розкриває «владу золота» як руйнівної сили, що спотворює людські душі. Це роман «Батько Горіо», в якому розкривається сутність буржуазних стосунків: все продається, все купується, навіть любов до дітей та батьків. А коли батьки не мають чим платити, вони стають непотрібними.

В цьому романі Бальзак показує, що «влада золота» руйнує споконвічні природні зв’язки. Мені здається, що треба читати всі твори «Людської комедії», щоб збагнути авторський задум: зобразити не сюжет, а саме життя.


Чи можна когось або щось любити до безтями.
Історія задуму і створення «Людської комедії»