Ідея повісті 0. де Бальзака “Гобсек”

У світовій та українській літературі нам відомо безліч прикладів, коли письмен­ники всебічно змальовували сучасне їм суспільство, з усіма його вадами та пози­тивними рисами. Письменство завше гостро реагувало на події, що відбувалися з його народом, змальовуючи їх у своїх романах, повістях, оповіданнях та поемах.

Оноре де Бальзак – видатний французький письменник XІX століття. Про­тягом свого життя він намагався здійснити по-справжньому фундаментальний та геніальний творчий задум – написати цикл романів під загальною назвою “Люд­ська

комедія”, у якому прагнув зобразити французьке суспільство, створюючи яскраві та оригінальні, проте характерні для епохи образи-типи.

“Гобсек” – повість, що об’єднувалася з “Людською комедією” спільним за­думом. У XІX столітті у політичному та суспільному житті Франції відбувалися значні зміни та перетворення. Внаслідок революційних подій у суспільстві запа­нував хаос, опосередковано правити суспільством почали зовсім не ті “образи – типи”, яких усі очікували. Гобсек – реалістичний образ, один з характерних ти­пів тієї епохи.

Гобсек – лихвар, який заробив на своїй

справі мільйони. Це самотня людина, яка, однак, свідомо не прагне товариства. Гобсек бере надзвичайно високі відсот­ки зі своїх клієнтів, користуючись їхнім скрутним становищем, фактично розорює їх. Він не вірить у людську чесність, порядність, у любов та дружбу. Це не стіль­ки характеризує Гобсека як черству та безсердечну людину, скільки характеризує суспільну ситуацію. То була епоха зневіри у кращих людських якостях, у нормаль­них людських стосунках, побудованих на довірі та повазі. Світ та суспільство уяв­лялись багатьом тогочасним французам як великий механізм, яким керують гро­ші та влада. Цікаво, що образи повісті “Гобсек” не є одноплановими. Так само не були однозначними сучасники Бальзака: багато хто з них мав неабиякий ана­літичний розум, вмів мислити самостійно, був непересічною особистістю. Проте великий механізм, машину, якою керує золото, було запущено, і вона часто пере­тирала у своїх жорнах долі людей або й долі цілих родин.

У своїй повісті Бальзак протестує проти такого стану суспільства та держави. Письменник справедливо вважає, його хибним, неприродним, нездоровим. Зо­бражуючи хижих до грошей, бездушних людей, Бальзак наголошує, що на таких засадах не можна будувати ані стосунки з людьми, ані соціум, ані державу. Ство­рюючи реалістичні образи, Оноре де Бальзак утверджує ідею заперечення ненор­мального устрою суспільства, яке породжує таких, як Гобсек, та ідею вториннос­ті грошей і влади, які, безумовно, мають відступати перед одвічними цінностями людства – коханням, порядністю, благородством, безкорисливою взаємопідтрим – кою. Мають відступати… але, на жаль, не завжди відступають.

Звісно, ситуація у нашій країні зовсім не подібна до ситуації у Франції ча­сів Оноре де Бальзака. Проте я вважаю, що ідеї, висловлені у творах видатного письменника, є вічними та актуальними і для нашого суспільства. Читаючи про далеку Францію XІX століття, ми маємо замислюватися над власною долею та до­лею нашої рідної держави.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Ідея повісті 0. де Бальзака “Гобсек”