Гулак-Артемовський Петро Петрович

Народився Петро Петрович Гулак-Артемовський 27 січня 1790 р. в містечку Городищі на Київщині в родині священика. Батько його походив з козаків, за свідченням сучасників, один із предків поета був генеральним обозним у гетьмана Петра Дорошенка. П. Гулак-Артемовський вчився у Київській академії, отримав світську й духовну освіту. Закінчивши академію у 23-річному віці, учителював у приватних пансіонах, у родинах польських поміщиків на Волині.

У 1817 р. вступає вільним слухачем на словесний факультет Хар­ківського університету, а вже з наступного

року викладає польську мову в тому ж університеті в спеціальному класі для бажаючих, вод­ночас викладаючи французьку мову в Харківському інституті шля­хетних дівчат.

З 1817 р. П. Гулак-Артемовський систематично публікує свої тво­ри на сторінках журналів.

Після закінчення університету і захисту магістерської дисер­тації в 1821 р. поет викладає курс російської історії та польську мову. Протягом кількох років він був деканом факультету, а зго­дом, у 1841-1849 рр. – ректором Харківського університету, водно­час працюючи інспектором Харківського і Полтавського інститутів шляхетних дівчат.

Помер П. Гулак-Артемовський 13 жовтня 1865 р.


Опис дівчини в червоному капелюсі.
Гулак-Артемовський Петро Петрович