Достоєвський: до проблеми інтерпретації злочину і покари

Роман “Злочин і кара” Ф. Достоєвського антибуржуазний за своїм змістом (власне антибуржуазна стає магістральною в епоху реалізму – у В. Гюго, О. Бальзака, Ч. Діккенса, Ф. Стендаля, Г. Флобера, М. Сллтикова-Щедріна, Панаса Мирного, І. Франка), однак це і антиреволюційний, антиутопічний роман, роман-пересторога від перекроювачів світу, одержимих ідеєю псевдоправди, псевдосвободи, які при оманливих гаслах несуть руйнацію не тільки усталених Богом принципів, а й людських душ. Зло в ім’я блага не відвертав людину від спасіння. Однак це мусить

усвідомити і сама людина, пройшовши промислом Господнім через бісівські спокуси. Тому, пройшовши через зло, Раскольніков отримає і перемогу над ним, на відміну від Свидригайлова, явно безсилого противитись бісівським спокусам.

Роман “Злочин і кара” Ф. Достоєвського – це і твір про зневажену людську гідність, про знедолених і скривджених”, які промислом Божим проходять тяжкі земні випробовування у світі, поглинутому злом і насиллям. Прикладом цього є і алегоричний епізод мордування нещасної конячини – власне протест проти соціального середовища, заснованого на злі і експлуатації ближнього. Але бісом біса

не виженеш: на місці одного з’явиться декілька.
Цей відомий євангельський мотив лежить в основі ідейної парадигми роману, писаного у рік відомого терористичного акту – невдалого замаху студента Кара-козова на російського імператора Олександра (цар-реформатор, що ліквідував кріпосне право, пережив сім замахів, останній з яких у 1881 році, 1 березня, виявився фатальним). Бісівською спокусою, власне, є і образ комун, гаряче сповідуваних нігілістом Лебе-зятніковим.

Фантазії соціальних ощасливлень людства, навіяних утопістами всіх мастей, є теж своєрідною диявольською приманкою, оскільки такі облаштування грунтувались на безбожності, на ілюзіях гріховної людини, яка не прагнула побороти гріх у собі.
Характерно, що значно пізніше у творчості українського письменника Миколи Хвильового, у минулому палкого революціонера-чекіста, а в порево-люційні часи “зайвої людини”, проходить образ “загірної комуни”, котра виявиться ілюзорним диявольським маревом, потребуючим багато крові, знищення у людини сакральних цінностей, власне най-святішого. Герой (чи антигерой) оповідання “Я” (“Романтика”) в ім’я ілюзорної ідеї розстрілює власну матір, прирівнявши тим самим себе до Дегенерата – тобто, стає бісівським прообразом, стираючи божественне начало у людині “майбутнього світу”.
За Достоєвським, Царство Боже і пекло є в самій людині. Революційна бісівщина вела до пекла. Не дивно, що одержимі ідеєю “мета виправдовує засоби” персонажі з творів чекіста Миколи Хвильового (Фітільова), ставши “зайвими людьми”, зводять рахунки з життям (редактор Карк з однойменного оповідання, Анарх із “Санаторійної зони”), як, до речі, і сам автор: воістину, революції пожирали своїх дітей.

Тому роман Ф. Достоєвського “Злочин і кара” є і застережливий, і “пророчий” твір. Пророчий в апо-каліптичних візіях Родіона Раскольнікова і Соні, котрі бачать страшні видіння: біси, вселяючись у людей, ведуть світ до загибелі. Про це у фінальних сторінках роману: “Но зти существа были духи, одаренние умом и волей. Люди, принявшие их в себя, становились тот-час же бесноватыми и сумасшедшими. Но никогда, ни-когда люди не считали себя так умними и непоколеби-мыми в истине, как считали зараженние” (7,555).

У безумній і безглуздій злобі люди вбивали одне одного, збираючись цілими арміями. Починались пожежі і голодні мори… І тільки невеличка кількість чистих людей, невидимих і невідомих, могли врятуватись…

Так передбачав Достоєвський у мареннях Раскольнікова грядущі дні суспільних катаклізмів і потрясінь, співзвучних євангельським пророцтвам, коли повстане народ на народ, царство на царство…

За Достоєвським, тільки краса могла б врятувати світ, однак без любові і співстраждань, без жертовності, без очищення людської душі від скверни не можлива і краса (така думка лейтмотивом проходитиме і у романі “Ідіот”).

Фізичну травму від опіків отримує Родіон Раскольніков, рятуючи під час пожежі двох малят. Але історія оновлення людини, переходу в інший світ, світ спасіння душі, почнеться у героя в час усвідомлення його любові до Соні, у розумінні викуплення цією любов’ю страждань – своїх і чужих: “Их воскресила лю-бовь: сердце одного заключало бесконечние источни-ки жизни для сердца другого…” Однак за це воскресіння потрібно було ще дорого заплатити великим майбутнім подвигом…

Такого подвигу-любові шукатиме і герой наступного роману Ф. Достоєвського “Идиот” (1868) князь Лев Миколайович Мишкін – князь Христос, котрий з’являється у світ нігілізму, у світ антикраси (як антикрасі, як підміні христового вчення, як зраді самому Христу дає автор і характеристику католицизму). Саме таку “красу” (чи антикрасу) використовує диявол у боротьбі проти Бога. Тому і страхітлива у своїй небезпечності краса Настаєії Філіпповни, бо може принести біду – власне (за висловом Аделаїди), перевернути світ, однак… заради чого?

Світ, що погрузає в антикрасі, замішаній на гордині, не прийме князя Мишкіна – князя Христа. Такий світ самознищуватиметься. Характерно, що у “Легенді про Великого Інквізитора” з “Братів Карамазових” реальному Христу, який з’явився на землю, кардинал з докором говорить: “За-чем ты пришел нам мешать?” Власне серед гріховного середовища, ставши свідком людських злочинів, князь Мишкін не зумів досягти божественної суті Христа (очевидно, самонаслідування Сина Божого, як і його підміна, таїть у собі небезпеку) і тому впадає в безумство, віддаляючись від страшної реальності світу.

Якщо заперечувати Бога, Христа як Боголюдину, то вивищаться Людинобоги (“і ви будете, як боги” – Буття, 2,5) – основа ідейної парадигми роману Ф. До-стоєв’ького “Біси” (1822), у якому автор розвінчує ідею перекроювання світу шляхом насильства та руйнації нігілістами-революціонерами, діючими за принципом: “Если нет Бога, то я бог…”.

Антидухсвний, безбожний і антилюдяний характер усіх утопій, усіх революцій втілений уже в самій назві роману. Бісівський дух вселений у революціонерах, у різних мрійниках-утопістах, котрі, всупереч Божій волі, декларують створення раю на грішній землі.
Обгодовуючи Русь ідеями Чаадаєва, Черни-шевського, біси труїли і руйнували душу народну, сіяли хаос і спустошення, готували повсякчас чергові суспільні ексцеси і потрясіння.

Поштовх до написання “Бісів” був спричинений роздумами про революційну групу відомого апологета терору;С.”Нйчаєва, власне, і вбивство цими терористами студента Іванова у Москві. Це і стає однією з сюжетних ліній роману – убивство Петром Верховинським Шатова. Однак не Верховинський, що мав реального прототипа – Нечаєва, є ключовою фігурою роману: прообраз одного з найпотворніших ватажків революційного терору (ця група була підпорядкована утаємниченій інституції під кодовою назвою “Ад”) у романі зловісний, але примітивний і грубий.

У центрі повіствування – осмислення парадигми зла, втіленої в образі ідейного натхненника переступу “великого грішника” Ставрогіна, своєрідної “надлюдини”, яка, при всіх бажаннях стати на шлях праведності, заблукала в пошуках віри, не здатна розрізнити добро і зло, намагається врятуватись тільки власною волею, втративши зв’язок з Творцем, з “богоносністю” народу.

Людина не здатна врятуватись без Бога в душі. То-Щ’ і не здатна така душа, що погрузла в неусвідомленій гордині, до воскресіння. Раскольніков рятується, бо засудив свій гріх внутрішньо, бо знаходить шлях до очищення через страждання і спокуту. В егоцентризмі
Ставрогіна ж розвінчується ідея Людинобога, ідея псевдокраси, небезпечної у своїй згубності для людей. Тому і гинуть персонажі, що більшою чи меншою мірою перебували під впливом Ставрогіна: Хромоніжка, Ша-тов, Кириллов, Ліза.

Сам Ставрогін зводить рахунки з життям, терплячи при цьому морально-філософський крах. Навіть сповідь Ставрогіна у святого старця не є каяттям: есте-тизоване зло, залишаючись у душі грішника, ще більше стимулює гординю і зневагу до ближнього.
Характерно, що ідеї справедливості (чи скоріше псевдосправедливості), заснованої на егоцентризмі, захоплювали екзальтовану інтелігенцію усіх часів. Вони, ці ідеї, у світогляді інтелігентів винниченківського типу, у деклараціях “еліти” революційних і порево-люційних років, горбачовських реформацій і пострадянського періоду. Суперечність між пропагованими ідеалами і катастрофічними результатами при втіленні їх у життя незаперечно свідчать про духовну кризу поглинутого бісівською гординею елітарного прошарку суспільства.

Намагаючись бути завжди на плаву, маяками і менторами, вони постійно збурюватимуть революційними, класовими, національними, “безальтерна-тивними” чи ще якими ідеями, реформаторствами і моральних устоїв, і навіть душ. За всім цим – безодня. “Интеллигенция не отдает служению жизнь. Она охот-но обменивается лишь многословием. Позтому когда революции пожирают своих детей, зто не жертва Богу, Трону и Отечеству. Зто не мученичество. Зто результат глупости. А значит – жертва диаволу”, – пише сучасний православний мислитель. Псевдокраса, псевдоправда, псевдоідеї про псевдорай, за якими прихована ненависть, – ось той грунт, що породжує революційну бісівщину. Такий лейтмотив роману “Біси”.

Власне пророчого роману, прообрази героїв (чи антигероїв) якого з’являтимуться не раз на скрижалях історії.1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)Довкола жовтий вечір ліг.
Достоєвський: до проблеми інтерпретації злочину і покари