Чим збагачують національні спільноти українську культуру?

Національні спільноти – це групи людей з різними мовними та етнічними ознаками, які за волею історії жи­вуть на українській землі. Згідно з Конституцією України всі національні спільноти мають абсолютно рівні права в усіх галузях життєдіяльності. Зрозуміло, кожна з цих спільнот у міру можливостей збагачує культуру незалеж­ної України.

Греки здавна населяють Приазовья. Це нащадки ко­лоністів – громадян Еллади, які тисячоліття тому пода­лися шукати щастя за морем. Греки заснували на узбе­режжі Чорного моря славетні міста Херсонес,

Кафу, Нантікапей та інші, і сьогодні вчені-археологи вивчають живо­пис, архітектуру, предмети вжиткового мистецтва цього древнього й вічно юного народу. У сучасній Україні грець­ка діаспора має свої навчальні й культурно-просвітницькі заклади, газети і книжки виходять грецькою мовою. Українські і грецькі літератори багато спілкуються між со­бою, перекладають грецькі прозові й поетичні твори україн­ською мовою і навпаки.

Кримські татари є аборигенами Кримського півострова. В історії України колишнє Кримське ханство посідає особ­ливе місце. Багато клопоту завдавали кримчаки нашим далеким предкам. Але цьому народові

довелося пережити тяжкі страждання: у сталінські часи кримських татар було депортовано з півострова. І лише за умов державної неза­лежності України цьому давньому народові було надано можливість повернутися до рідних місць. Діти в школах навчаються рідною мовою. Друкуються татарські газети і книжки. Кримські татари – чудові танцюристи і співа­ки. Коли на фестивалях народної творчості виступають татарські музичні колективи, то нелегко втриматися від того, щоб не почати підспівувати і пританцьовувати разом із ними.

Незалежна Україна впевнено йде шляхом демократич­них реформ. Національні меншості отримують ще кращі умови для вільного всебічного розвитку. Усі ми – грома­дяни нашої прекрасної Батьківщини – одна дружна сім’я.1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)Які проблеми порушив кафка у новелі перевтілення.
Чим збагачують національні спільноти українську культуру?