Базаров – характеристика літературного героя (персонажа)

БАЗАРОВ – герой роману І. С. Тургенєва “Батьки і діти” (1862). Євген Базаров – багато в чому програмний образ Тургенєва. Це представник нової, разночинно-демокра-тичної інтелігенції. Б. називає себе нігілістом: він заперечує основи сучасного йому суспільного укладу, виступає проти схиляння перед будь-якими авторитетами, відкидає принципи, прийняті на віру, не розуміє захоплення мистецтвом і красою природи, почуття любові пояснює з точки зору фізіології. Комплекс переконань Б. – не художнє перебільшення, в образі героя знайшли відображення

характерні риси представників демократичної молоді 60-х рр.. У цьому контексті важливим є питання про прототип тургеневского героя. Сам Тургенєв у статті “З приводу” Батьків і дітей “” (1869) називає прототипом Б. якогось доктора Д., молодого провінційного лікаря, який представляв для письменника новий тип російської людини. Сучасний дослідник Н. Чернов спростовує традиційну гіпотезу про те, що доктор Д. – це повітове лікар Дмитрієв, випадковий знайомий Тургенєва. На думку Чернова, прототипом Б. був сусід Тургенєва по маєтку В. І. Якушкін, лікар і дослідник, демократ, пов’язаний з революційними організаціями
того часу. Але образ Б. – збірний, тому до ймовірних його прототипам можна віднести тих громадських діячів, яких Тургенєв вважав “істинними заперечувач”: Бакуніна, Герцена, Добролюбова, Спешнева і Бєлінського. Пам’яті останнього присвячений роман “Батьки і діти”. Складність і суперечливість поглядів Б. не дозволяє визнати джерелом образу якесь певне особа: тільки Бєлінського або тільки Добролюбова.

Авторське ставлення до Б. неоднозначно. Позиція Тургенєва виявляється поступово, в міру розкриття самого образу, в монологах героя, його суперечках з іншими персонажами: зі своїм другом Аркадієм Кірсанова, з його батьком і дядьком Павлом Петровичем. Спочатку Б. впевнений у своїх силах, у тій справі, яку він робить; це гордий, цілеспрямована людина, сміливий експериментатор і негативний. Під впливом різних причин його погляди зазнають суттєвих змін; Тургенєв зіштовхує свого героя з серйозними життєвими випробуваннями, в результаті чого Б. доводиться поступитися поруч переконань. У ньому проявляються риси скептицизму і песимізму. Одним з таких випробувань стає любов героя до Анни Сергіївни Одінцової. Різночинець Б, відчуває себе ніяково перед аристократкою Одинцовій; поступово він виявляє в собі почуття, існування якого раніше заперечував.

Герой Тургенєва терпить в любові поразку. У кінцевому рахунку він залишається на самоті, його дух майже зломлений, але навіть тоді Б. не бажає відкрити себе для простих, природних почуттів. Він жорсткий і вимогливий до батьків, як і до всіх оточуючих. Тільки перед лицем смерті Б. починає смутно розуміти ціну таких проявів життя, як поезія, любов, краса.

Важливе засіб створення образу Б. – мовна характеристика. Б. говорить чітко і логічно, його промови властива афористичність. Крилатими фразами стали його вислови: “Порядний хімік в двадцять разів корисніше всякого поета”, “Ти простудіюють-ка анатомію очі: звідки тут узятися загадкового погляду?”; “Природа не храм, а майстерня, і людина в ній працівник”, “Люди, що дерева в лісі, жоден ботанік не стане займатися кожною окремою березою”.

Складний і суперечливий образ Б. викликав у критиці суперечки, які не вщухають і понині. Після виходу роману навіть у демократичних журналах виникли розбіжності з приводу трактування образу Б. Від імені “Современника” виступив М. А. Антонович. У своїх статтях “Асмодей нашого часу”, “Промахи”, “Сучасні романи” він тлумачив образ героя як карикатуру на сучасну молодь у вигляді ненажери, базіки і циніка. Прямо протилежну оцінку дав у своїх роботах Д. І. Писарєв. У статті “Базаров” критик розкриває історичну значимість цього типу. Писарєв вважав, що Росії на даному етапі потрібні саме такі люди, як Б.: вони критично ставляться до всього, що не перевірено їх особистим досвідом, звикли покладатися тільки на себе, володіють одночасно знанням і волею. Схожа полеміка розгорнулася і в 50-60-х рр.. нашого століття. Точку зору Антоновича підтримав дослідник В. А. Архипов (“До творчої історії роману І. С. Тургенєва” Батьки і діти “”). Образ Б. неодноразово втілювався на сцені і на екрані. Однак інсценування та екранізації, виконані занадто академічно, залишалися в межах хрестоматійного читання цього образу.1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)Твір на тему як я уявляю життя нори.
Базаров – характеристика літературного героя (персонажа)