Авторський твір: Грибоєдов і декабристи

Дві найважливіших суспільно-політичних події першої чверті XІX в. визначили напрямок і характер творчості Грибоєдова – Вітчизняна війна 1812 р. і повстання декабристів. Вся обстановка загальнонаціонального підйому, великий рух народу, що встав на захист своєї Батьківщини, не могли не схвилювати майбутнього драматурга, визначивши формування й розвиток його вільнолюбних настроїв

Грибоєдов був близький з багатьма декабристами, хоча, очевидно, і не був формально членом таємного суспільства. Питання про відношення Грибоєдова до декабристського

руху дотепер є дискусійним. Переконливим можна вважати думка В. Н. Орлова, що Грибоєдов по всьому складі свого критичного й державного розуму, з погляду реального політика, раніше інших з усією гостротою відчув слабість дворянських революціонерів. Цілком розділяючи їхньої ідеї, він проте сумнівався в успіху військової змови, здійснюваного без підтримки широких народних мас і тим самим приреченого на неуспіх. Тому фраза, що традиційно приписується Грибоєдову: “100 чоловік прапорщиків хочуть змінити весь державний побут Росії”, мала відношення не до основних принципів декабристів, а до їх тактиці

У ранній творчості

Грибоєдов виступає як автор комедій, написаних переважно в співавторстві з П. Я Катениним (“Студент”, 1817), з А. А. Шаховским і Н. І. Хмельницьким (“Своя сім’я, або Замужня наречена”, 1818) і ін. Йому одному належить комедія “Молодий чоловік і жінка” (1814). При всій ідейно-художній незрілості ранніх комедій Грибоєдова в них можна помітити викриття жорстокості, скнарості й ледарству кріпосників, дотепну критику сентименталістів (“Студент”), реалістичні замальовки побуту, живі, природні монологи (“Своя сім’я, або Замужня наречена”). Так поступово накопичувався творчий досвід, що придався Грибоєдову при створенні “Горя від розуму”.


Байдужість крок до зради доповідь.
Авторський твір: Грибоєдов і декабристи