Аналіз жанру вірша Пушкіна “Осінь”

Процес поетичного визрівання, що дає в результаті рясну “жнива”, показаний в “Осені” Пушкіна як природне переломлення творчих сил природи у свідомості поета. Баратинський в своїй “Осені” не пише про вічно відроджується природі. Вона дає лише “плід річних праць” “дозвільного селянинові”; поет-мислитель, “оратай життєвого поля”, не збирає ніякої жнив. Життя природи, по суті, мінусірована у Баратинського. “Мертвущий душу хлад” настільки моторошний і всеосяжний, що сковує крижаним відчаєм і саму природу:

Зима

йде, і худа земля
У широких лисинах бессилья,
І радісно сяяли поля
Злотом класами достатку,
Зі смертю життя, багатство з убогістю, –
Всі образи прийшла аж колишньої
Зрівняються під сніговою пеленою,
Одноманітно їх вкрила:
Перед тобою такий відтепер світло,
Але в ньому тобі прийдешньої жнив немає!

Тут навіть “але” останнього вірша, здається, не збуджує відчуття контрасту між людиною і природою. Доля їх однаковий. Доля поета, за Баратинський, – творче самотність, герметична замкнутість у самому собі. Він упевнений, що “внутрішньою своєю. Не передаси земній звуку “.

Не те що читачі не зрозуміють, просто не можна виразити себе. Виходу немає, і ні загибель, ні виникнення далеких зірок – ніщо не вражає вухо світу”. Людина беззахисна перед обличчям космосу, і йому лише залишається, “обтрусивши бачення землі”, побачити неподалік “квітучий брег за мглою чорної”. Сприйнятливий до поезії читач буде мимоволі вражений і пафосом творчої свободи в Пушкіна, і пафосом самотнього відчаю у Баратинського. Ці враження досягають граничної сили тому, що обидва поета не просто оформляють свої думки, але створюють свій мірообраз, що виникає на рівні стильової структури кожного вірша.

Стиль пушкінської “Осені”, як відомо, синтетичні і абсолютно відповідає творчому завданням. Не раз відзначався у вірші сплав слів високого лексичного ряду, спочатку оточених поетичним ореолом, зі словами-прозаизмами, які приносять з побуту в поезію багатющий спектр непередбачені асоціацій. На цій основі створено природне та вільне, спокійне і патетичне, повне довіри до світу зміст пушкінського вірша.

Складно розгалужена метафорична система “Осені” Баратинського завжди зберігає відчуття межі того чи іншого плану змісту. Там, де в Пушкіна всі взаімопроніцаемості і кордони між структурними елементами принципово розмиті, там Баратинський залишає рядоположнимі змістових ліній, намагаючись не змішувати емоцій. Образи як ніби схоплені холодом занадто прояснений думки, яка втрачає безпосередню поетичність. Баратинський як справжній поет щасливо уникає холоднувато пафосу розсудливості, що спіткало навіть Тютчева в його слов’янофільських віршах, але все-таки в ньому не вистачає внутрішньої свободи і всеотзивчівості. Він занадто піднесено-відвернений від світу, нагадуючи тип Андрія Болконського у Л. Толстого. Коли, подібно Пушкіну, Баратинський в “Осені” сміливо об’єднує слова і вирази найвищої або трагічної патетики з повсякденною, прозової лексикою і фразеологією, він все одно не досягає синтетичності. У сполученнях типу “завиє гай”, “житейські кермо”, “вухо світу”, “лисини бессилья” і взагалі в поетичній системі вірші всі ці прозаизми, як справедливо відмічено, “втрачають свою побутову забарвлення, свою буденність, незмінно сприймаються читачем у високому трагічному ключі “.

У результаті стильова структура “Осені”Баратинського виявляється аналітичність і кілька жестковатой, на противагу структурної еластичності” Осені “Пушкіна. Слід зауважити також, що структура пушкінської “Осені” відкривається по-різному соотносительно з віршами Державіна і Баратинського.

Місце “Осені” у системі лірики Пушкіна визначається перш за все оригінальним з’єднанням в ній ліричного та епічного начал. Це не означає, що вірш належить до звичайного лірико-епічного жанру, наприклад, воно схоже на баладу з сюжетом та авторської емоційним забарвленням. Сюжету в загальноприйнятому сенсі в “Осені” немає. У ній наявна епічність тимчасових і просторових масштабів і, головне, епічність внутрішнього стану. Звідси зіткнення “Осені” в істотних рисах структури та жанру не стільки з лірикою, скільки з романом у віршах Пушкіна. Спорідненість “Онєгіна” з “Восени” – не новина в пушкіністіке. Його досить глибоко охарактеризував у вже згаданій тут статті Н. Л. Степанов. Дослідник відзначив і реалістичну насиченість обох творів, і єдність у них епічного і ліричного начал, і перенесення принципів прози в поезію, і спільність авторської манери звернення до читача, і іронію. Особливо важливим видається твердження Н. Л. Степанова, що, “як і в Євгенії Онєгіні, Пушкін тут засновує ліричний розповідь на відступах від основної теми, на об’єднанні різнорідного матеріалу “. Проте всі ці риси спорідненості “Онєгіна” і “Осені” залежать від рішення найголовнішого і важкого питання: яка функція ліричного “я” в значній структурі вірша.

Питання це не цілком з’ясовано. Н. Л. Степанов вважає, що “автор тут не ліричний герой, не емоційний центр вірші, а оповідач, що розповідає про все з епічної докладністю і об’єктивністю “, і далі, вже остаточно:” … поет не висуває своє ліричне я на перше місце

У той же час Д. К. Мотольский і К. І. Соколова, говорячи про “Осені”, вважають, що ” Я поета естетично панує у всій структурі віршів”. Такі взаємовиключні судження з питання, яке, здавалося б, повинен мати однозначне рішення, створюють літературознавчий казус і дозволяють заново звернутися до матеріалу. До того ж форми вираження авторської свідомості в ліриці стали зараз предметом широкої наукової полеміки.

У ліричному вірші про природу завжди існують структурні відносини між двома головними зонами, двома смисловими згущеннями – автором (авторським свідомістю) і природою. Ці відносини складаються по-різному, і в пушкінської “Осені” такі, що автор і природа, з одного боку, є рівноправно суверенними образами-центрами, а з іншого – вони ж взаімоподчіняеми, оскільки знаходяться в зустрічному смисловому русі. Щось подібне відбувається і в “Євгенії Онєгіні”, де парадоксально співвідносяться один з одним структурні зони автора і героїв. Виникає “розщеплена подвійна дійсність”, в якій автор прирівнюється до своїх героїв як персонаж і в той же час знаходиться в іншій, вищій площині як творець героїв і роману в цілому. У “Осені” автор творить художній світ, вільно розпоряджаючись в ньому і забарвлюючи природу своїми суб’єктивними емоціями. Але “Осінь” написана про те, що саме природа в її незламному круговерті творить самого художника і, користуючись його натхненням, створює свій подвоєний вигляд. Особистість художника в момент найвищого творчого вираження вже перестає бути тільки особистістю, але переступає її межі, заміщаючи собою все суще: явища природи, час і простір, ліси і моря, корабель, матросів і т. д. Такий автор “Осені”.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Аналіз жанру вірша Пушкіна “Осінь”