Аналіз “Шаланда в морі”

Художній час і простір тут обмежені – дія відбувається в короткому часі, на конкретному просторі – у морі й на його березі. Сюжет простий, але досить напру­жений. Мусій Половець змагається з крижаними хвилями, але намагається вря­тувати не себе, а артільну шаланду (обов’язок, відповідальність перед громадою керують його вчинком). З берега його майже не видно, допомогти товаришеві ніяк. Друзі-рибалки вже не вірять у його щасливе повернення. На березі залишається лише вірна дружина Мусія. Автор короткими, але красномовними фразами передає

цю непросту, напружену ситуацію: “…одежа на ній віялась, мов на кам’яній, вона була висока та сувора, як у пісні”. Так точно дібраною лексикою підкреслено несхит­ність жінки вистояти до переможного кінця. Тому вона з надією дивиться на море, згадує своє життя з Мусієм, своїх синів. Раптом з’являється шаланда, і Половчиха “дивилася та боялася роздивитися” – так автор передає її внутрішнє хвилювання. У композиції новели це кульмінаційний, вирішальний момент, адже невідомо, чи є там, біля шаланди, її Мусій. Сцена чекання на березі штормового моря (як утілення вірності подружжю) – як символ краси вірності
– викликає в уяві читача асоціації з українською народнопісенною творчістю, особливо з образом Ярославни (“Слово про похід Ігорів”) – своєрідним символом вірності коханню.

Однак письменник більше зосереджує увагу на внутрішньому стані Половчихи, передає його укрупненими, лаконічними мазками: “її серце обдував трамонтан, її серце ладне було вискочити з грудей”; “вона не показувала перед морем страху, вона мовчки стояла на березі – висока й сувора, їй здавалося, що вона – маяк невгасимої сили”. Власне, емоції, переживання героїні рухають і сюжет. Тобто емоційне, ліричне начало виконує у творі чи не найосновнішу роль, воно наближує новелу до жанру героїчної поеми, бо тут оспівано негучний, повсякденний героїзм звичайних людей. І герой тут не лише жінка, стійка й вірна своїй родині, а також її чоловік, який, ризикуючи життям, кинувся рятувати громадське добро. Під пером романтика вони – особливі, красиві у своїх вчинках і діях, у своїй життєвій позиції, хоча вибір кожного з них (рятувати й чекати) – зрозумілий і природний, як і всі загальнолюдські цінності.


Твір на тему посієш вчинок-виросте характер.
Аналіз “Шаланда в морі”